Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wspornik – Punkt Wsparcia Opiekunów

Gmina Miejska Kraków wraz z Fundacją Pełna Życia od 2020 roku realizuje  projekt pn. „Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów” w ramach Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu może przystąpić każda osoba niesamodzielna wraz z opiekunem faktycznym. Przez Osobę niesamodzielną rozumie się osobę której wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia, zaś opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną z rodziny lub osobą niespokrewnioną.

Pierwszym kontaktem zajmują się doradcy, udzielając wsparcia osobom zgłaszającym się, również anonimowo. Proces wsparcia doradcy rozpoczyna się szczegółowym badaniem sytuacji i potrzeb rodziny. Kolejnym krokiem jest kontakt z pracownikiem socjalnym, który przedstawia możliwości uzyskania pomocy i świadczeń w innych instytucjach. Pomaga on również w uzupełnieniu wniosków i podań. 

Każda osoba zgłaszająca się do projektu może skorzystać z porady lekarskiej, psychologicznej i pielęgniarskiej.

Osoby, które nie korzystają z usług asystenckich i opiekuńczych w innych instytucjach, mogą skorzystać z opieki wytchnieniowej. O przyznaniu opieki decyduje zespół interdyscyplinarny, na podstawie bieżącej sytuacji rodziny i punktacji uzyskanej w procesie rekrutacyjnym. 

Każda rodzina, która skorzystała z opieki wytchnieniowej otrzymuje turnus rehabilitacyjny w miejscu zamieszkania, a osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji otrzymują fizjoterapię doraźną, niezależnie od opieki wytchnieniowej.

Każda osoba niesamodzielna przyjęta do projektu może skorzystać z bezpłatnego transportu na terenie Krakowa.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

Kontakt:

W roku 2021 w projekcie wzięło udział 183 beneficjentów. Do najczęstszych usług z jakich korzystano należą:

  • Usługa lekarska - 106 osób
  • Usługa psychologa - 176 osób
  • Usługa fizjoterapii - 74 osoby
  • Usługa pielęgniarska - 17 osób

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie fundacji

photo-2022-01-11-16-02-12.jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc03835.jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc03837.jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc03841.jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc03875 (3).jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc04033.jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
snc04037 (1).jpg-Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pełna Życia
photo-2022-01-11-16-02-12.jpg-Fundacja Pełna Życia
snc03835.jpg-Fundacja Pełna Życia
snc03837.jpg-Fundacja Pełna Życia
snc03841.jpg-Fundacja Pełna Życia
snc03875 (3).jpg-Fundacja Pełna Życia
snc04033.jpg-Fundacja Pełna Życia
snc04037 (1).jpg-Fundacja Pełna Życia
pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2022-01-13
Data aktualizacji: 2022-12-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź