Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

Do dnia 9 września istnieje możliwość składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych
Fot. pixabay.com

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom:

  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Więcej informacji o programie oraz sposobie i formie składania wniosków znajduje się na stronie MOPS Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także