Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy
Fot. Kraków Bez Barier

 

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe domy samopomocy to placówki pobytu dziennego wspierające osoby chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, a także osoby z chorobą Alzheimera. Pomoc świadczona w tych ośrodkach ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, tj. umieszczaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w placówce całodobowej opieki.

Adresy Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier