Przydatne strony WWW

Przydatne strony WWW
Fot. www.krakow.pl

Przydatne strony WWW


Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W serwisie można znaleźć m.in. bieżące informacje dotyczące programów PFRON, programów UE, przepisów prawnych.
www.pfron.org.pl

Portal Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
Głównym założeniem portalu jest udzielanie aktualnych informacji o wydarzeniach związanych z osobami niepełnosprawnymi, aktualnymi przepisami. Na stronach Integracji można również znaleźć wiadomości dotyczące kultury,pracy, społeczeństwa, zdrowia, sportu.
www.niepelnosprawni.info


Strona Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Zawiera informacje dotyczące polityki państwa w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
www.mpips.gov.pl


Serwis w portalu organizacji pozarządowych prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
W serwisie można znaleźć wiadomości o zmianach w prawie, wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach związanych z pomocą społeczną. Dostępne są jest również opracowania z serii "Poznaj swoje prawa".
www.pomocspoleczna.ngo.pl


Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej.
www.zpchr.pl


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Akty prawne, informacje, ustawy, wszystko dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
www.popon.pl


Internet dla niepełnosprawnych.
W portalu znajduje się wiele ciekawych informacji przydatnych dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj również wirtualne serwery lokalne.
www.idn.org.pl

Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych
stworzony z myślą o osobach niepełnosprawnych. Autorami artykułów są studenci, psychologowie i pracownicy czterech uczelni krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Bez barier beta