Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przybywa placówek oświatowych

Wspieranie rozwoju infrastruktury jest jednym z najważniejszych działań podejmowanych przez miasto w celu rozwoju i podnoszenia konkurencyjności. W Krakowie stale rozwijana jest infrastruktura oświatowa, aby uczniowie i nauczyciele mogli przebywać w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie stale realizuje zadania inwestycyjne i remontowe związane z obszarem oświaty, aktualnie budując kilka obiektów oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 14 na Klinach
Fot. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty

Inwestycje infrastrukturalne

We wrześniu 2021 r. na osiedlu Kliny (ul. Bartla 29) otwarto, największą, jak do tej pory, inwestycję oświatową w Krakowie – Szkołę Podstawową nr 14. Imponujący obiekt powstał w rekordowo szybkim czasie i mimo trwającej pandemii wybudowano go w ciągu zaledwie dwóch lat.

W ramach inwestycji powstały 24 sale lekcyjne, w tym cztery pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna i informatyczna. W budynku znalazły się także świetlica, biblioteka z czytelnią, hala sportowa, sala treningowa oraz jadalnia. Obiekt przystosowany jest dla około 600 uczniów. Na terenie przyszkolnym znalazło się również boisko sportowe o wymiarach 20 m x 40 m oraz drogi dojazdowe, parkingi i wiaty rowerowe. Miasto przeznaczyło na to zadanie 44 mln zł.

Realizowane są również inwestycje mające na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury oświatowej. W tym roku zakończą się trwające od kilku lat rozbudowy: Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej – zakończenie prac to III kwartał 2022 r. (otwarcie wrzesień 2022 r.), Szkoły Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej – prace zakończą się jeszcze w trakcie trwania obecnego roku szkolnego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Skotnickiej – zakończono roboty budowlane (obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie - wkrótce otwarcie).

Ponadto realizowane są rozbudowy: Szkoły Podstawowej nr 67 przy ul. Kaczorówka – zakończenie prac w III kwartale 2023 r. oraz Szkoły Podstawowej nr 72 przy al. Modrzewiowej – zakończenie prac również w III kwartale 2023 r.

W 2021 r. rozpoczęła się budowa nowego obiektu o bardzo interesującej architekturze – Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej. W miejsce dotychczasowego budynku, powstaje 6-oddziałowe przedszkole, przeznaczone do opieki nad 150 dziećmi w wieku 2,5–5 lat. Powstanie 6 sal do dziennego pobytu dzieci, sale do zajęć indywidualnych, sala do zajęć ruchowych oraz aula. W obiekcie znajdą się również kuchnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Budynek będzie jednopiętrowy z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 1 962 m2. Zakończenie prac – II kwartał 2023 r.

Od 2021 r. trwa realizacja zadania „Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni”. Zadanie zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkolnego na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstaną nowe pomieszczenia funkcjonalne na potrzeby poradni dla maksymalnie 300 osób.

Budynek zyska także zewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych oraz nowe schody zewnętrzne. Wymienione zostaną również instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Na potrzeby poradni wokół budynku powstanie 26 miejsc parkingowych, drogi wewnętrzne oraz nowe chodniki z kostki brukowej.

Inwestycja ta wpisuje się w rosnące potrzeby mieszkańców Krakowa. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa, z dniem 1 września 2024 r. przekształcona zostanie Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35. Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2021–2024.

Krakowskie inwestycje oświatowe w 2021 r. były rekordowo wysokie. Na ich realizację przeznaczono blisko 122 mln zł.

Remonty i awarie, termomodernizacje

MCOO w Krakowie realizuje także prace remontowe przewidziane na dany rok. Dzięki tym działaniom wyremontowano wiele placówek oświatowych. Odświeżono pomieszczenia, wymieniono okna i drzwi, wyremontowano dachy, zmodernizowano instalacje elektryczne, a także wyremontowano place zabaw, chodniki i ogrodzenia. To tylko niektóre z licznych prac remontowych wykonywanych w jednostkach.

W ponad 280 placówkach oświatowych wykonano łącznie 650 zadań remontowych. Na remonty w 2021 r. przeznaczono kwotę ponad 27 mln zł. W trakcie roku doszło również wiele zadań nie planowanych, a wynikających z potrzeb placówek. Również awarie, które pojawiają się w trakcie roku usuwane są na bieżąco. Usunięto ich ok. 140, na kwotę blisko 2 mln zł.

Każdego roku realizowane są również termomodernizacje budynków oświatowych. W 2021 r. wykonano termomodernizacje budynków oświatowych za łączną kwotę blisko 8 mln zł.

Co w przyszłości?

W 2022 roku rozpoczyna się bardzo ważna dla mieszkańców osiedla Złocień inwestycja oświatowa – budowa szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m2 za blisko 40 mln zł oraz planowane jest rozpoczęcie budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej, o powierzchni użytkowej 6,4 tys. m2 za około 43,3 mln zł.

Będą to największe inwestycje oświatowe rozpoczęte w roku 2022, ale nie tylko. Ruszy również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Tynieckiej, a w najbliższych latach planowane są także rozbudowy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 przy ul. Stawowej, Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. H.Sucharskiego, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ćwikłowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 133) przy ul. Mieczysława Wrony, przebudowa Przedszkola nr 28 oraz dobudowa pawilonu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Prawocheńskiego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-09
Data aktualizacji: 2022-05-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź