Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rekrutacja do przedszkoli w 2022 r.

22 kwietnia ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023. W pierwszym etapie naboru zakwalifikowano ponad 18 tys. dzieci. Do 6 maja rodzice potwierdzali wolę pozostawienia dziecka w placówce, do której się zakwalifikowało. Następnie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Fot. Bogusław Świerzowski

W rekrutacji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem platformy Formico uczestniczyły przedszkola i szkoły samorządowe, jak i przedszkola niesamorządowe. Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 17 795 miejsc (w przedszkolach – 17 278, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 517), natomiast przedszkola niesamorządowe przedstawiły ofertę 1659 miejsc.

W sumie złożono i potwierdzono 19 459 podań. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano 18 476 dzieci.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 676 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, 302 miejsca były wolne. Oznacza to, że łączna pula wolnych miejsc wynosi 978 – i te miejsca będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej.

W terminie od 25 kwietnia do 6 maja rodzice dzieci, które się zakwalifikowały, musieli potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. W tym celu musieli złożyć pisemne oświadczenie. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie było równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowić dodatkową ofertę w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 23 maja do 1 czerwca.

Przypomnijmy, że w latach wcześniejszych rodzice blisko pół tysiąca zakwalifikowanych dzieci nie potwierdzili woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

W tegorocznej rekrutacji najwięcej podań (pierwszego priorytetu + kontynuacji) na jedno miejsce złożono w:

 • Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, dzielnica XIII Podgórze) – 1,77
 • Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,71
 • Przedszkolu nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, dzielnica XIII Podgórze) – 1,70.

Z kolei przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych kandydatów to:

 • Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, dzielnica XIII Podgórze) – 64
 • Przedszkole nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, dzielnica XIII Podgórze) – 44
 • Przedszkole nr 185 (os. Dywizjonu 303 49, dzielnica XIV Czyżyny) – 36
 • Przedszkole nr 11 (ul. Saska 11, dzielnica XIII Podgórze) – 36.

Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymają także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole / szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu / szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

9 maja o godz. 12:00, czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, ogłoszone zostały listy przyjętych i nieprzyjętych oraz liczba wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola / szkoły)

Informacje powyższe nie dotyczą nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie kształtuje się następująco (dane GUS):

 • 2016 r. - 8816
 • 2017 r. - 9170
 • 2018 r. - 9410
 • 2019 r. - 9454.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 23 maja – 1 czerwca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia). Obowiązuje wyłącznie forma papierowa osobno, wniosek trzeba złożyć osobno w każdym przedszkola / każdej szkole podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
 • 21 czerwca, godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku
 • 22–28 czerwca – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 • 29 czerwca, godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Przedszkola niesamorządowe publiczne:

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych (publicznych i niepublicznych) przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dotowanych przez Gminę Miejską Kraków.

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera Uchwała Nr XXX/773/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz Uchwała Nr LXXV/2082/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Uchwały zwiększają wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie do 31 sierpnia 2025 r. ze 100 proc. do 120 proc. Aktualnie, tj. w kwietniu 2022 r., miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym przedszkolu publicznym wynosi 1329,32 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej bądź niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Obecnie dotowanych jest 107 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 9064 dzieci. W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne pięć godzin nie przekracza 1 zł za każdą godzinę.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-06
Data aktualizacji: 2022-05-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź