Komunikat archiwalny

Nowy żłobek przy ul. Wizjonerów

Pięćdziesięcioro dzieci uczęszcza do nowego żłobka przy ul. Wizjonerów. Małych podopiecznych placówki funkcjonującej w oparciu o koncepcję indywidualnego rozwoju odwiedził we wtorek, 11 lutego prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Nowy żłobek przy ul. Wizjonerów
Fot. Wiesław Majka/krakow.pl

Z początkiem roku oferta żłobkowa Krakowa wzbogaciła się o dwa nowe miejsca – działalność rozpoczęły żłobki prowadzone na zlecenie miasta przy ul. Bunscha oraz przy ul. Wizjonerów. Prezydent spotkał się we wtorek, 11 lutego z maluszkami ze żłobka przy ul. Wizjonerów i wręczył im okazjonalne upominki.

– Za każdym razem, kiedy odwiedzam małych krakowian, którzy korzystają z miejskich żłobków cieszę się, że możemy kolejnym grupom dzieci i rodziców zapewnić wymierne wsparcie miasta. Przy tych spotkaniach powtarzam też, że troska o najmłodszych jest priorytetem naszej polityki rodzinnej. Dla miasta, a także dla mnie osobiście, bardzo ważne jest, by młodzi krakowianie mieli zapewnioną opiekę, odpowiednie warunki i wsparcie w rozwoju i edukacji – stwierdził prezydent Jacek Majchrowski.

 

Żłobek Re-Re Kum-Kum zlokalizowany przy ul. Wizjonerów 4 oferuje całoroczną, codzienną opiekę – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. Do żłobka zapisanych jest pięćdziesięcioro dzieci, w tym 27 chłopców i 23 dziewczynki. Opiekę nad maluszkami sprawuje osiem wykwalifikowanych opiekunek.

Jak deklarują pracownicy żłobka, miejsce to prowadzone jest w oparciu o koncepcję indywidualnego rozwoju, zgodnie z wiekiem, potencjałem i możliwościami najmłodszych, w atmosferze wyrozumiałości, życzliwości i cierpliwości. Ideą żłobka jest zapewnienie dzieciom najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez naukę w formie zabawy, troskę o bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do każdego maluszka. Program Żłobka Re-Re Kum-Kum skupia się na silnych i trwałych potrzebach dzieci, jakimi są ruch i zabawa, przez które dzieci uaktywniają swoje zmysły i poznają otaczający je świat. Program zabaw i zajęć dla maluszków wykorzystuje m.in.: metody ruchu rozwijającego, aktywnego słuchania muzyki, gimnastyki ekspresyjnej oraz zabawy z chustą animacyjną.

– Ogromną wagę przykładamy do organizacji codziennych aktywności w żłobku w ramach stworzonego we współpracy ze specjalistami, autorskiego programu zajęć i zabaw dla dzieci, do których zaliczają się m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, sensoplastyczne, rytmiczne, językowe, logopedyczne, a także muzykoterapia, bajkoterapia, dogoterapia, występy teatralne i poznawanie żywych zwierząt, na przykład pokazy żółwi, żab, motyli egzotycznych – mówi Patrycja Fijałkowska, dyrektor żłobka.

– Organizujemy też uroczyste imprezy okazjonalne, w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami. Z zaangażowaniem wspieramy inicjatywny charytatywne o charakterze społecznym, mające na celu pomoc chorym, niepełnosprawnym dzieciom oraz ubogim rodzinom, na przykład zbiórki plastikowych nakrętek, odzieży oraz innych artykułów pierwszej potrzeby – dodają pracownicy placówki.

Żłobek posiada nowoczesne, przestronne, kolorowe sale zabaw wyposażone w liczne urządzenia do zabawy, zabawki sensoryczne i interaktywne oraz pomoce dydaktyczne.


Kraków prowadzi 22 żłobki samorządowe, a oprócz tego dofinansowuje miejsca pobytu maluszków w żłobkach niepublicznych – w tym roku jest to 6800 miejsc. Opłaty w żłobkach prowadzonych na zlecenie miasta przez podmioty prywatne są takie same jak w żłobkach samorządowych, czyli wynoszą 349 zł w tym: 199 zł za opiekę oraz 150 zł za wyżywienie.

Do żłobków finansowanych przez miasto w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z rodzin objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem Kraków dla Rodziny „N”. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do żłobka powinni przedstawić zaświadczenie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym (lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych) oraz zadeklarować pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej osiem godzin dziennie.

Pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także