+plus Zieleń miejska FAQ - SMOG
Komunikat archiwalny

Masz prawo do ciepłego mieszkania

Po wejściu w życie zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie, to na administratorach i właścicielach budynków spoczywa obowiązek zapewnienia lokatorom odpowiednich warunków grzewczych w mieszkaniach. Nie oznacza to, że miasto pozostawia bez pomocy osoby, które nie zdążyły się przygotować na zmianę przepisów prawa. Pracownicy MOPS, Urzędu Miasta Krakowa i strażnicy miejscy starają się pomóc w rozwiązaniu problemu.

Masz prawo do ciepłego mieszkania
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

– Zdajemy sobie sprawę, że są lokatorzy, którzy nie z własnej winy nie mają mieszkań dostosowanych do nowych przepisów lub by ogrzać mieszkanie muszą korzystać z rozwiązań, które często są poza ich możliwościami finansowymi – mówi Jerzy Muzyk – zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta.

– W pierwszej kolejności obowiązek zapewnienia im odpowiedniej temperatury w mieszkaniu spoczywa na administracji budynku, ale zachęcam, by informowali też o swojej sytuacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, straży miejskiej czy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK. Będziemy interweniować, aby w miarę możliwości pomóc i nikogo nie pozostawić samego z tym problemem – zaznacza.

Przypadki problemów z ogrzewaniem lokali należy zgłaszać:

  • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 12 616 54 27;
  • Wydziałowi ds. Jakości Powietrza UMK – 12 616 88 48;
  • Straży Miejskiej Miasta Krakowa – 986.

Należy przede wszystkim pamiętać, że krakowianie będący w trudnej sytuacji finansowej mogą się starać o objęcie programem osłonowym, który pozwoli sfinansować np. koszty ogrzewania elektrycznego. Szczegółowe informacje na temat Lokalnego Programu Osłonowego znajdują się na stronie internetowej mops.krakow.pl. Nadal można też ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji pieca czy montaż odnawialnych źródeł energii.

W budżecie na 2020 r. zarezerwowano 3 mln zł na program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, 2,5 mln zł na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych) i 3 mln zł program termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Więcej informacji o programach dofinansowania można uzyskać pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrz UMK: 12 616 88 48.

Przypomnijmy, że w Krakowie od 1995 r. w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji i innych programów zlikwidowano ponad 45 tys. palenisk węglowych na ogrzewanie proekologiczne. Nie udałoby się to bez zaangażowania mieszkańców i aktywistów oraz utworzenia specjalnych programów dofinansowujących. W poprzednich latach można było się ubiegać o dotację zmiany systemu ogrzewania do nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wyślij

Udostępnij
Udostępnij w:
  • pokaż metkę
    Autor: Kamil Popiela
    Osoba publikująca: Tomasz Róg
    Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków