Park Kulturowy na skróty

Urok zabytkowego centrum Krakowa to nie tylko prezentujące rozmaite style architektoniczne budynki czy pamiętające najdawniejsze dzieje miasta ulice i place. Ważne są wszystkie elementy znajdujące się w tej przestrzeni. Z tego powodu na obszarze parku kulturowego mają obowiązywać zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej (znaków, szyldów, tablic itp.), jak i działalności usługowej, prowadzenia robót budowlanych oraz składowania i magazynowania odpadów.

Park Kulturowy na skróty
Fot. www.krakow.pl

Po wejściu w życie uchwały na elewacjach budynków znajdujących się na terenie uznanym za park kulturowy nie będzie można m.in.

 • umieścić więcej niż jednego szyldu informującego o podmiocie i prowadzonej przez niego działalności.
 • Znajdujące się na terenie parku znaki, tablice czy szyldy nie będą mogły mieć jaskrawej kolorystyki ani odbijać światła.
 • Niedozwolone będą również odblaskowe nośniki informacji wizualnej, projekcje świetlne, elementy ruchome, neony oraz światła o zmieniającym się natężeniu – błyskowe lub pulsujące.
 • Natomiast przy oświetlaniu budynków zabronione będzie stosowanie kolorowej iluminacji.
 • Na elewacjach budynków nie będzie można umieszczać znaków towarowych – z wyjątkiem oznaczenia sklepów firmowych mieszczących się w danym budynku, a także zawieszać chorągiewek, proporczyków czy banerów.
 • Markizy i daszki trzeba będzie montować tak, by nie przesłaniały detali architektonicznych i osi widokowych.
 • W obrębie parku obowiązywać będzie też zakaz umieszczania, obwożenia i obnoszenia nośników reklamowych. Wyjątkowo nie będzie on dotyczył reklam towarzyszących imprezom na czas ich trwania, słupów ogłoszeniowych (handlowych) – tzw. okrąglaków – oraz nieoświetlonych, wielkoformatowych reklam umieszczonych na czas remontu elewacji. Te ostatnie będą jednak mogły wisieć na kamienicy nie dłużej niż rok.
 • Co więcej, zgodnie z uchwałą nośniki informacji wizualnej na budynku będą mogły zajmować maksymalnie 20 proc. powierzchni witryny. Ze staromiejskich kamienic znikną też szyldy, tablice i znaki reklamowe na wysięgnikach umieszczone niżej niż 2,5 metra nad ziemią.
 • Nie będzie także wielkich banerów reklamowych zawieszonych nad drogami publicznymi i placami.

 

Wejście w życie uchwały o parku kulturowym spowoduje również, że z bram, przejść i przejazdów do budynków na terenie Starego Miasta znikną prowizoryczne stragany i stoiska handlowe.

 • W tych miejscach, z wyjątkiem specjalnie wydzielonych pomieszczeń, zakazane będzie prowadzenie wszelkiego typu działalności usługowej i handlowej.
 • Nie będzie też można wystawiać ani oferować do sprzedaży towarów przed budynkami oraz na ich elewacjach. Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył sprzedaży obrazów przy historycznych murach obronnych w rejonie Bramy Floriańskiej na ul. Pijarskiej.
 • Droga Królewska (ciąg ulic Floriańskiej, Grodzkiej i Kanoniczej), na tym odcinku (z wyłączeniem Rynku Głównego) nie będą mogły funkcjonować ogródki kawiarniane z parasolami. Natomiast na płycie Rynku będą mogły działać wyłącznie ogródki związane z tradycyjnie istniejącymi tam kawiarniami – tzn. te znajdujące się w piwnicach wieży ratuszowej oraz w Sukiennicach.
 • Na obszarze parku kulturowego nie będzie też można lokalizować tzw. stałych obiektów usługowych – np. kiosków. Dozwolone będzie natomiast – po uzyskaniu stosownych zezwoleń – stawianie tymczasowych kiosków ulicznych, pawilonów sprzedaży ulicznej czy pawilonów wystawowych (na okres trwania danej imprezy).
 • W zakresie robót budowlanych uchwała zakazuje m.in. wykonywania prac, które zmieniłyby wystrój elewacji budynków frontowych – kształt dachów i wysokość kalenicy. Zgodnie z jej zapisami nie będzie także można dowolnie zmieniać kolorystyki elewacji. Jeżeli dzięki badaniom historycznym lub konserwatorskim uda się określić tę pierwotną, trzeba będzie ją przywrócić.
 • Z dachów budynków frontowych, w miejscach widocznych z poziomu przechodnia (od strony przestrzeni publicznej) znikną natomiast m.in. anteny i maszty. Te zainstalowane na dachach pozostałych budynków nie będą mogły przekraczać wysokości budynku frontowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI