Zieleń przy domach wielorodzinnych (kamienicach)

Zieleń przy domach wielorodzinnych (kamienicach) jest ukryta za fasadami kamienic. Tworzą ją podwórka zagospodarowane zielenią w różny sposób - może to być samotne drzewo wypełniające zielenią całą przestrzeń , mały ogródek z bogactwem krzewów oraz bylin ozdobnych z liści i kwiatów lub bujne pnącze rozpięte na ścianie kamienicy. Zieleń podwórek ma zawsze charakter ozdobny, zapewniając mieszkańcom codzienny, często jedyny kontakt z przyrodą. Cennym byłoby pozostawienie jej w swej pierwotnej formie i otoczenie troskliwą pielęgnacją; od pewnego czasu panuje jednak tendencja do urządzania na terenie podwórek brukowanych nawierzchni z zielonymi wysepkami obsadzonymi roślinami iglastymi.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe