Mapa akustyczna Miasta Krakowa

Mapa akustyczna Miasta Krakowa
Fot. Magiczny Kraków

Konieczność opracowania strategicznych map akustycznych miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2017 r., poz. 519, z póź. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

W 2017 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano (zaktualizowano) Mapę akustyczną Miasta Krakowa. Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Mapa akustyczna Miasta Krakowa pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

 

Część graficzna mapy akustycznej

 

  Uruchom portal MAPA AKUSTYCZNA 2017 >>

 

Część opisowa mapy akustycznej


Pomiary wykonane w ramach prac nad mapą akustyczną >>


Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie >>


Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu >>


Informacje o aktualnych poziomach hałasu >>


Słownik terminów specjalistycznych >>


Zestawienia tabelaryczne >>


Wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska >>


Podsumowanie >>

 


 

Jednostka odpowiedzialna za realizację Mapy:

Urząd Miast Krakowa
Wydział Kształtowania Środowiska
os. Zgody 2, 31-949 Kraków
tel. 12 616 88 93, fax 12 616 88 91, e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

 

Wykonawcy Mapy:

EKKOM Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum                                "EQM" System i Środowisko
ul. dr Józefa Babińskiego 71B, 30-394 Kraków                     ul. Zamkowa 6/19, 30-301 Kraków

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska