Samorządowe Przedszkole nr 55

Adres:
30-030 Kraków, ul. Sienkiewicza 23
(12) 633-54-54
Email:
przedszkolenr55@wp.pl
Dyrektor:
Marta Rakowcka
Typ niepełnosprawności:
Znaczne upośledzenie umysłowe

Opis placówki

Do przedszkola wychowankowie przyjmowani są na podstawie skierowania. Przedszkole jest przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 10 lat. Przedszkole zatrudnia specjalistów: nauczyciela z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej, logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej. Placówka współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych nr 131, Stowarzyszeniem Tęcza, Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci”, Impresariat”. Pomoc psychologiczna Nauczyciele prowadzą zajęcia kompensacyjno-korekcyjne w celu usprawnienia i korygowania zaburzonych funkcji. Prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. W Przedszkolu działa bardzo dobrze wyposażony, skomputeryzowany gabinet logopedyczny, w którym dzieci mogą skorzystać pomocy logopedy lub surdologopedy. Na terenie Przedszkola dzieci uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w sali ćwiczeń wyposażonej w przybory i sprzęt do korekty i rekreacji. Osiągnięcia dzieci. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, na których zdobywają liczne nagrody np. w konkursie „Ocalić od zapomnienia – Zabytki mojego miasta i najbliższych okolic”. Dzieci biorą udział w imprezach odbywających się na terenie miasta Kraków i okolic: Piknik „Pożegnanie lata”, Mikołajki, Piknik integracyjny w Korzkwi Dojazd – tramwaj: 4, 8, 14, 24 autobus nr: 139,144,164,173,179

Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 13:12:39