Magiczny Kraków, krakow.pl/ http://www.krakow.pl pl-pl Sat, 11 Jul 2020 04:39:03 +0200 Nabór do Projektu Małopolska Niania 2.0 https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241320,60,komunikat,nabor_do_projektu_malopolska_niania_2_0.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241320,60,komunikat,nabor_do_projektu_malopolska_niania_2_0.html Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ]]> Fri, 10 Jul 2020 15:28:41 +0200 Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030 https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241222,60,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030_.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241222,60,komunikat,diagnoza_na_potrzeby_opracowania_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych_krakowa_na_lata_2021-2030_.html Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030. ]]> Tue, 07 Jul 2020 15:16:17 +0200 Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241202,60,komunikat,gmina_miejska_krakow_przystepuje_do_udzialu_w_projekcie_samorzad_bez_berier.html "Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie. ]]> Wed, 08 Jul 2020 07:27:58 +0200 Spotkajcie Miejskie Centrum Informacji Społecznej https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241197,60,komunikat,spotkajcie_miejskie_centrum_informacji_spolecznej.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241197,60,komunikat,spotkajcie_miejskie_centrum_informacji_spolecznej.html Z początkiem lipca na ulicach i placach Krakowa będziecie mogli spotkać specjalne stoiska Miejskiego Centrum Informacji Społecznej, gdzie urzędować będą specjaliści i doradcy społeczni. ]]> Tue, 07 Jul 2020 11:17:24 +0200 Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241196,60,komunikat,krakowskie_centrum_informacji_i_wsparcia_dla_opiekunow_osob_niesamodzielnych__.html Opiekunowie Osób Niesamodzielnych, mieszkańcy Krakowa, poza doradztwem wreszcie mogą otrzymać  kompleksowe i bezpłatne  wsparcie przywracające i poprawiające zdrowie oraz opiekę zastępczą. Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Fundacja Pełna Życia, a Partnerami Fundacja Matio i Gmina Miejska Kraków.   ]]> Tue, 07 Jul 2020 13:47:50 +0200 Zapraszamy na zajęcia w Centrum Sportu Niepełnosprawnych ! https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241185,60,komunikat,zapraszamy_na_zajecia_w_centrum_sportu_niepelnosprawnych__.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241185,60,komunikat,zapraszamy_na_zajecia_w_centrum_sportu_niepelnosprawnych__.html Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy ul. Focha 40 zaprasza na treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku. Centrum oferuje zajęcia i treningi w paraolimpijskich dyscyplinach: szermierka, łucznictwo i judo. Planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne sekcje.     ]]> Mon, 06 Jul 2020 15:29:00 +0200 Pierwszy dzień Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241176,60,komunikat,pierwszy_dzien_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241176,60,komunikat,pierwszy_dzien_krakowskich_polkolonii_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami.html Właśnie rozpoczął się pierwszy dzień wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W pierwszym turnusie trwającym do 10 lipca wezmą udział łącznie 73 osoby. Półkolonie są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, dzięki czemu udział w nich jest bezpłatny.         ]]> Fri, 10 Jul 2020 07:36:41 +0200 Konkurs Kraków bez barier rozstrzygnięty !! https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241166,60,komunikat,konkurs_krakow_bez_barier_rozstrzygniety___.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241166,60,komunikat,konkurs_krakow_bez_barier_rozstrzygniety___.html Znamy już laureatów konkursu „Kraków bez barier”! Budownictwo dostępne, innowacyjne technologie i projekty badawcze, projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, osobowość i najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – znamy już grono tegorocznych laureatów konkursu „Kraków bez barier” 2019. Zwycięzcy odebrali statuetki z rąk prezydenta Krakowa. ]]> Tue, 07 Jul 2020 13:14:23 +0200 Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Krakowa. https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241113,60,komunikat,wznowienie_bezposredniej_obslugi_stron_w_urzedzie_miasta_krakowa_.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241113,60,komunikat,wznowienie_bezposredniej_obslugi_stron_w_urzedzie_miasta_krakowa_.html Od 1 lipca 2020r. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających  kontaktu z klientem zewnętrznym wznawiają obsługę bezpośrednią. Zlikwidowane zostają urny na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków/pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze. ]]> Thu, 02 Jul 2020 13:46:56 +0200 Podwójnie wykluczeni/one. Poradnik na czas pandemii. https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241026,60,komunikat,podwojnie_wykluczeni_one__poradnik_na_czas_pandemii_.html https://krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/241026,60,komunikat,podwojnie_wykluczeni_one__poradnik_na_czas_pandemii_.html ]]> Wed, 01 Jul 2020 09:55:01 +0200