Organizacje międzynarodowe rozwiń menu

Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń

Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Międzynarodowa Sieć Pisarzy Uchodźców ICORN

Siedziba:
International Cities of Refuge Network
Sølvberget KF, Stavanger Cultural Centre
P.O. Box: 310, 4002 Stavanger, Norway
Visiting address: Sølvberggt. 2, 4006 Stavanger
tel: +47 51507465
fax: +47 51507025
e-mail: helge@icorn.org

Oficjalna strona: http://www.icorn.org/

 

Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Celem organizacji jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla życia i pracy dla ludzi pióra, których twórczość stała się przyczyną ich politycznego prześladowania. ICORN buduje trwałą i dynamiczną sieć opartą na międzynarodowej solidarności, stanowiącej jeden z najsilniejszych na świecie głosów w obronie prawa do wolności poglądów i wypowiedzi. Do sieci ICORN należy ponad 40 miast, w tym Bruksela, Frankfurt, Miami, Sztokholm i Meksyk.

Kraków należy do ICORN na mocy Uchwały Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.

Miasto Kraków zostało zaproszone do przystąpienia do ICORN jako pierwsze miasto członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej. W zaproszeniu skierowanym do Rady Miasta Krakowa władze wykonawcze ICORN wskazywały Kraków jako ważnego i jak najbardziej uzasadnionego kandydata, który będzie służyć jako doskonały wzór dla innych miast tego regionu Europy. Kraków uzyskał potężne wsparcie promocyjne podczas festiwalu Passa Porta w Brukseli w 2011 r., na spotkaniach z Dyrekcją Departamentu ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, z Sekretarzem Europejskiej Rady ds. Uchodźców i Wygnańców oraz z Prezydentem PEN International, gdy promowany był przez najwybitniejszych współczesnych intelektualistów podczas spotkań pisarzy całego świata.

• W dniach 14 – 17 maja 2013 w Krakowie, na nadzwyczajnej międzynarodowej konferencji ICORN i PEN International WiPC odbywającej się pod hasłem Writing Freedom obradowało ponad 200 gości z 50 krajów.

Konferencja Writing Freedom | Pisząc wolność organizowana została w ramach programu Reading Małopolska | Literacka Małopolska, wspieranego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach którego Małopolska i jej stolica, Kraków, chcą komunikować swoje dziedzictwo literackie oraz włączyć się w budowanie sieci wolności i współpracy regionów kreatywnych w dziedzinie literatury. Konferencja była także częścią programu Kraków Miasto Literatury i związana była ze staraniami Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie Literatury. Tytuł ten przyznano Krakowowi 21 października 2013 r.

Współpraca międzynarodowa w ramach sieci ICORN zajmuje strategiczną pozycję w programie Kraków Miasto Literatury UNESCO, który zakłada strategię rozwoju obejmującą 10 obszarów tematycznych: rozwijanie związków literatury z prawami człowieka, integrowanie różnorodnego życia literackiego tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne, kreowanie postaw czytelniczych, organizacja wydarzeń i festiwali literackich, wspieranie rozwoju przemysłów książki, tworzenie warunków do uobecniania się literatury w przestrzeni publicznej, rozwijanie programów stypendialnych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie literatury, edukacja literacka.

Organizatorami Programu Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa ICORN w Krakowie są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Stowarzyszenie Willa Decjusza, które realizuje program stypendium i zapewnia opiekę i miejsce pracy twórczej. 

• Od czasu przystąpienia do ICORN Kraków gościł następujących pisarzy:

- Marię Amelie (właściwe nazwisko Madina Salamowa - Osetia Północna / dziś w Norwegii) – pisarkę, która po napisaniu książki opisującej doświadczenia nielegalnej imigrantki została deportowana z Norwegii,

- Kareema Amera – egipskiego blogera, skazanego na cztery lata więzienia za krytykę rządu Hosniego Mubaraka (dziś w Norwegii), 

- Mostafę Zamaninija – znanego pisarza irańskiego (jego dwutomowa praca Farahan, An Ancient Land stała się punktem odniesienia dla historyków badających literaturę, historię i kulturę Persji), dwukrotnie usuwanego z uniwersytetu, w związku z czym nie zdołał ukończyć studiów, a pomimo tego jest powszechnie uznawany, również za granicą, za badacza akademickiego.

- poetę Lawona Barszczeuskiego (Białoruś),

- pisarkę Aslı Erdoğan (Turcja) - uwięzioną po powrocie do rodzinnego kraju w związku z oskarżeniem o terroryzm,

- Felixa Kaputu (Kongo)

oraz Monema Mahjouba (Libia).

Ostatni wymieniony stypendysta Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźctwa ICORN z 2017 r. - Monem Mahjoub – libijski publicysta, językoznawca, poeta, filozof i autor niemal 30 książek naukowych, specjalizuje się w językoznawstwie. W pracy zawodowej dużo miejsca poświęcił pochodzeniu języka arabskiego, językom lokalnym Afryki Północnej oraz zagadnieniom teizmu i ateizmu. Mocna krytyka wobec radykalizacji Libii po Arabskiej Wiośnie oraz krytyka kleru muzułmańskiego doprowadziły w 2012 r. do jego wygnania z kraju. Od tamtej pory musi ciągle się przemieszczać mieszkając na zmianę w Tunezji, Egipcie i Maroku. Po opublikowaniu w 2016 roku kontrowersyjnej książki pt. “Manifest przeciwko duchowieństwu muzułmańskiemu” sytuacja autora jeszcze się pogorszyła i musiał na stałe wyjechać z regionu.

Do Krakowa na stypendium ICORN Mahjoub przyjechał w lipcu 2017 i od razu   zaangażował się w organizowaną przez Stowarzyszenie Willa Decjusza 16. Letnią Szkołę Wyszehradzką – dwutygodniowy cykl szkoleń młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej realizowany od 2002 r. W ramach Szkoły, 12 lipca pisarz wygłosił wykład pod tytułem “Being Mediterranean – An Approach to Shared Identity”, w którym zaproponował swoją wizję interpretacji wspólnego dziedzictwa kulturowego w obszarze Morza Śródziemnego

Stypendysta współpracował przy organizacji konferencji poświęconej idei wolności oraz 14. edycji polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), które odbyły się 19-20 października w Willi Decjusza. 25 października Mahjoub wziął również udział w Festiwalu Conrada, w ramach którego opowiadał nie tylko o swojej teorii języka sumeryjskiego,  ale także o tym, jakie były jego doświadczenia migracyjne, jak ocenia sytuację w Libii i co planuje zostawić po sobie w Krakowie. W czasie pobytu w Krakowie stypendysta miał również wykład na Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego o przekładaniu poezji, filozofii i korzeniach języka arabskiego.  Mahjoub redagował także magazyn kulturalny “Spaces mag” oraz pracował nad własnym projektem literackim, czyli pisanie i przekład nowej książki pod tytułem “Blind Spot, Joyful Science beyond Theism and Atheism”, która ma się ukazać na wiosnę 2018 r,. zarówno w wersji arabskiej, jak i angielskiej.

• Podczas walnego zgromadzenia organizacji 4 czerwca 2020 r. Miasto Kraków, reprezentowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Kultury Roberta Piaskowskiego, zostało wybrane członkiem Rady ICORN – Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. To ogromne wyróżnienie dla Krakowa, który jest przez międzynarodową społeczność postrzegany jako miasto, gdzie prawa człowieka są najwyższą wartością.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Składka członkowska:
Składka członkowska w 2017 r. wyniosła 17 760 NOK.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2013-10-18
Data aktualizacji: 2020-06-05
Powrót