Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Siedziba:
ICOMOS International Secretariat
Rue de la Fédération 49-51
75015 Paris, France

Sekretariat:
tel: +33 (0)1 45 67 67 70
fax: +33 (0)1 45 66 06 22
e-mail: secretariat@icomos.org

Oficjalna strona: www.international.icomos.org

AKTUALNOŚCI

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites):
Ta międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu, została utworzona w 1965 r. w Warszawie i jest jedyną na świecie pozarządową organizacją zrzeszającą ekspertów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków architektury i pomników historii. W ramach ICOMOS, którego działania nakierowane są na szeroko zakrojoną promocję nowoczesnych teorii, metodologii i naukowych technologii, które przekładają się na udoskonalanie praktyki ochrony architektoniczno-archeologicznego dziedzictwa ludzkości, funkcjonują komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne (np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym). To właśnie ICOMOS jest głównym doradcą UNESCO w sprawie wpisywania kolejnych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W Polsce działa Polski Komitet Narodowy Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Kraków należy do Komitetu Narodowego Rady Ochrony Zabytków ICOMOS od 1995 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXII/298/95 z dnia 25 października 1995 r. Przystąpienie Krakowa do Komitetu miało na celu zintensyfikowanie udziału międzynarodowych specjalistów zrzeszonych w ICOMOS w pracach konserwatorskich na terenie Krakowa (m.in. konserwacja witraży w Kościele Mariackim), a także: stałą współpracę ekspertów UNESCO z regionalnymi ośrodkami konserwacji pozostającymi pod opieką Rady Europy, organizację kongresów międzynarodowych oraz konferencji o zasięgu krajowym i lokalnym i udział w nich, wreszcie - zbieranie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących prawidłowych zasad i technik konserwatorskich.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Składka członkowska:
Składka członkowska wynosi 3 tys. PLN.

Zobacz także:

Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS nr 1/2009

Sprawozdanie z pracy Prezydium PKN ICOMOS 2006-2008

pokaż metkę
Osoba publikująca: RENATA JASIOŁEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Data publikacji: 2011-06-01
Data aktualizacji: 2011-06-01
Powrót