Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Eurocities

Siedziba:
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels
Belgia

Sekretariat:
tel. +32 2 552 08 88
fax +32 2 552 08 89
e-mail: info@eurocities.eu

Oficjalna strona:www.eurocities.eu/main.php

 

AKTUALNOŚCI

 

Stowarzyszenie EUROCITIES - geneza:

EUROCITIES zostało założone w 1986 r. przez burmistrzów sześciu dużych miast europejskich: Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu i Rotterdamu. Stowarzyszenie, w którego skład wchodzą głównie miasta z państw członkowskich Unii Europejskiej, systematycznie się powiększa. Aktualnie zrzesza już 137 miast z 34 krajów.

Zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów miast członkowskich przed instytucjami Unii Europejskiej, głównie w kontekście kreowania Europejskiej Polityki Miejskiej. Eurocities jest platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, oraz transgranicznych przedsięwzięć w zakresie rozwoju dużych miast europejskich. Organem Eurocities, podejmującym decyzje dotyczące kierunków działań stowarzyszenia jest zwoływane dorocznie Walne Zgromadzenie, w którym biorą udział reprezentanci miast członkowskich.

Eurocities działa w ramach siedmiu forów tematycznych:
1. Współpracy
2. Kultury
3. Rozwoju Gospodarki
4. Środowiska
5. Społeczeństwa Wiedzy
6. Mobilności
7. Spraw Społecznych
Każde forum posiada swoją grupę roboczą.

Trzy główne obszary działalności:
1. Działalność sieciowa - dzielenie się wiedzą , porównywanie różnych technik, testowanie innowacyjnych rozwiązań
2. Lobbowanie - wpływanie na politykę mieszkaniową w ramach Unii Europejskiej
3. Agitacja - podnoszenie społecznej świadomości na problemy miast, głównie w zakresie zrównoważonej ruchliwości oraz odpowiedzialnej konsumpcji, głównie na szczeblu lokalnym.

Kraków zgłosił swój akces do EUROCITIES we wrześniu 1990 r. (uchwała Rady Miasta Krakowa nr VI/47/90 z 8 września 1990 r.). Uchwałą z dnia 9 listopada 1992 r. Zarząd Miasta Krakowa potwierdził członkostwo Krakowa w EUROCITIES w charakterze członka stowarzyszonego. Status pełnoprawnego członka organizacji Kraków otrzymał po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wówczas szczególnie aktywnie podjął on współpracę z komitetami Kultury, Spraw Społecznych, Rozwoju Ekonomicznego i Odnowy Miast oraz Komitetem Wschód - Zachód. Dodatkowo miasto korzysta z informacji EUROCITIES dotyczących programów finansowanych ze środków UE.

Inne polskie miasta należące do Stowarzyszenia to:
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Biuro Funduszy Europejskich.

Opłata członkowska:
Podczas Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego EUROCITIES w Porto w 2003 r. zapadła decyzja o sukcesywnym zwiększaniu wysokości składki członkowskiej (do 2004 r. składka ta wynosiła 3 675 €, w 2004 r. - 7 575 €, w 2005 r. - 11 286 €, w 2006 r. - 14 690 €, w 2007 r. - 15 057 €, w 2008 r. wyniosła - 15 433 €, natomiast w 2009 r. i 2010 r. - 15 820 €).

Wydarzenia:

• W ramach Komitetu Spraw Społecznych EUROCITIES została utworzona Grupa Robocza ds. bezpieczenstwa miejskiego, której Kraków przewodniczył do 2001 r. Jednak po analizie korzyści oraz kosztów związanych z przewodnictwem w tej Grupie, Kraków zrezygnował z pełnionej funkcji, pozostając nadal członkiem Grupy.

• Jako członek EUROCITIES Kraków uczestniczył w opracowywaniu dokumentu przygotowywanego przez Komitet Wschód - Zachód: „Ocena podstawowych potrzeb miast Wschodniej i Centralnej Europy".

• Informacje na temat Krakowa ukazują się w materiałach opracowywanych przez EUROCITIES i rozsyłanych do wszystkich członków organizacji.

• Krakowski program poprawy bezpieczenstwa pod nazwą „Bezpieczny Kraków" otrzymał specjalne wyróżnienie w konkursie organizowanym przez EUROCITIES: „Innowacyjne strategie miejskie".

• W listopadzie 2004 r. Kraków uczestniczył w konkursie zorganizowanym przez EUROCITIES „ Awards 2004", gdzie zaprezentował film pt. „Cracow Trust Young People" („Kraków ufa młodym ludziom"). Film ten zdobył główną nagrode, którą odebrał ks. Andrzej Augustynski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, podczas Dorocznego Zgromadzenia EUROCITIES w Wiedniu, w dniach 10-13 listopada 2004 r. Zgromadzeniu towarzyszyła także miedzynarodowa konferencja „Czerpiąc z wizji". Przyznanie Krakowowi I nagrody w konkursie świadczy o uznaniu dla polityki naszego miasta wobec młodzieży i stwarza możliwość owocnej i skutecznej współpracy z miastami partnerskimi EUROCITIES. Jak powiedział jeden z członków jury, Thomas Furstner: „Wkład Krakowa to jasne i mocne przesłanie, akcentujące znaczenie zaangażowania młodzieży w życie miasta. To najlepszy przykład na udaną komunikację miasta z jego mieszkańcami".

Wydarzenia w 2007 r.

Wydarzenia w 2008 r.

Wydarzenia w 2009 r.

Zobacz także EUROCITIES Flash - serwis informacyjny dla członków EUROCITIES na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

29 sierpnia 2012 roku uchwałą nr LIII/724/12 Rada Miasta Krakowa podjęła uchwalę o wystąpieniu Miasta Krakowa ze Stowarzyszenia EUROCITIES. Równocześnie, na spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia uzgodniono, że realizowany w ramach członkostwa, od 2010 roku  projekt pn. „Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)" będzie kontynuowany przez Wydział Sportu UMK na wynegocjowanych warunkach i zakończy się zgodnie z założonym planem w październiku 2013 roku.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2013-01-02
Data aktualizacji: 2018-10-18
Powrót