Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Społeczność Climate-KIC

ADRES: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
E-MAIL

poland@climate-kic.org

WWW:

www.climate-kic.org

Climate-KIC (Knowledge and Innovation Communities):
 

Kraków przystąpił do organizacji EIT Climate-KIC na mocy Uchwały nr XXXIX/1001/20 Rady Miasta Krakowa z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC
 

Przystępując do Climate-KIC Miasto Kraków stało się częścią międzynarodowej społeczności opartej na innowacji i wiedzy, która zrzesza różnego typu podmioty (w tym w szczególności: biznes, instytuty naukowe i badawcze, uczelnie, samorządy miast i regionów, organizacje pozarządowe) z całego świata, współpracujące na rzecz ochrony klimatu i  łagodzenia skutków będących następstwem jego zmian.
 

Członkostwo w Climate-KIC pozwala na wzajemną obserwację, inspirowanie, wspólne zdobywanie wiedzy i uczenie się, a także na budowanie konsorcjów projektowych z innymi członkami społeczności.
 

Należy znaczyć, iż podejście Climate-KIC jest unikatowe: organizacja stawia na innowacje wieloaspektowe, systemowe, które pozwolą na osiągnięcie znaczących efektów działań, wspiera projekty pilotażowe i demonstracyjne, tworzenie portfolio nawzajem wspierających się rozwiązań, wyciąganie wniosków, „pętle” ciągłego uczenia się i doskonalenia projektów, współpracę pomiędzy podmiotami różnego typu. 
 

Przystąpienie Miasta Kraków do Społeczności Climate-KIC pozwala również na uzyskanie dostępu do grantów, autorskich programów i projektów przeznaczonych wyłącznie dla partnerów Climate-KIC, tak jak to ma miejsce w przypadku projektu „Zeroemisyjny Kraków” finansowanego przez EIT (Europejski Instytut Innowacji i Technologii – inicjatywa Unii Europejskiej). Poprzez ten projekt Kraków dołączył do najbardziej ambitnych miast europejskich: Amsterdamu, Edynburga, Malmö, Mediolanu, Leuven czy Orleanu, które będą dążyły do zeroemisyjności już w 2030 roku. Projekt „Zeroemisyjny Kraków” zakłada dziesięcioletnie partnerstwo, obejmujące wypracowanie strategii, innowacji i pilotaży, a także realizację projektów, programów i polityk, zawierających niezbędne i możliwe ze względu na postęp technologiczny rozwiązania.  Wszystkie te kroki będą oparte o współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, ekspertami krajowymi i międzynarodowymi.


Koordynacja współpracy:
Wydział Gospodarki Komunalnej
 

Składka członkowska:

12 500 EURO

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót