Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sieć Dziedzictwa Klimatycznego

ADRES: Paris (France)
E-MAIL

andrew.potts@icomos.org

WWW:

http://climateheritage.org/

Osoba upoważniona do kontaktu

Andrew Potts, Coordinator

Sieć Dziedzictwa Klimatycznego (Climate Heritage Network):
 

Ta międzynarodowa, pozarządowa sieć została założona 24 października 2019 roku, a  Kraków był jednym z jej 70 założycieli.
 

Sieć Dziedzictwa jest dobrowolną organizacją członkowską składającą się z lokalnych i miejskich, państwowych/prowincjonalnych i regionalnych, autochtonicznych i plemiennych oraz narodowych instytucji artystycznych, kulturalnych i dziedzictwa kulturowego, rządowych i quasi-rządowych rad, urzędów, ministerstw i agencji zarządzania obiektami, jak również organizacji pozarządowych, uniwersytetów, przedsiębiorstw i innych organizacji.
 

Międzynarodowa współpraca w ramach sieci rozpoczyna się od wymiany korespondencyjnej, ale będzie rozwijać się wielopłaszczyznowo poprzez inicjowanie konkretnych projektów pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 

Sieć pozyskuje fundusze na swoje projekty, poprzez angażowanie członków w realizację konkretnych działań, takich jak hosting, promocja przez media społecznościowe, czy inicjowanie konkretnych programów.
 

Sieć skupia pełnoprawnych partnerów, którzy zarówno projektują, planują i realizują strategie na rzecz klimatu w swoich społecznościach oraz podejmują się łączenia innowacyjnych inicjatyw (przykładem jest nowa grupa zadaniowa ds. zmian klimatu ds. zasobów kulturowych w Kalifornii).
 

Sieć służy jako narzędzie wspierania angażowania sektora dziedzictwa w inne międzynarodowe platformy klimatyczne, takie jak partnerstwo UNFCCC z Marrakeszu na rzecz działań w dziedzinie klimatu na świecie.
 

Przystępując do Sieci członkowie deklarują, że popierają wizję współpracy nakreśloną w Protokole Uzgodnień oraz będą działać zgodnie z Zakresem Zadań – określonym w TOR (Terms of Reference).
 

Składka członkowska:

Przynależność do Sieci nie wymaga wnoszenia żadnej opłaty członkowskiej.

Climate Heritage struktura

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót