Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów ICCA

ADRES: Toren A, De Entree 57, 1101 BH Amsterdam (The Netherlands)
E-MAIL

icca@icca.nl

WWW:

http://www.iccaworld.com/

Telefon
Fax

Stowarzyszenie International Congress and Convention Association (ICCA):
 

Zostało założone w 1963 roku przez biura podróży w celu połączenia działań branży turystycznej z powiększającym się rynkiem spotkań międzynarodowych i wymianą informacji na ich temat. Jest to jedyne stowarzyszenie, do którego należą najwięksi specjaliści w zakresie obsługi, transportu i organizowania imprez międzynarodowych. Sieć ICCA to ponad 1000 podmiotów: usługodawców, firm i organizacji z 90 krajów świata. Siedziba główna ICCA znajduje się w Amsterdamie – ICCA posiada również trzy biura przedstawicielskie: w Malezji, w Urugwaju oraz w USA.
 

Każdego roku organizuje szereg warsztatów, szkoleń i konferencji, mających na celu ciągły rozwój członków stowarzyszenia. Ponadto ICCA dysponuje największą bazą klientów organizujących międzynarodowe spotkania i kongresy oraz bazę cyklicznych spotkań biznesowych dostępną tylko dla zrzeszonych w organizacji podmiotów. Co roku prowadzi także badania turystyki biznesowej na świecie, w których od kilku lat uczestniczy Kraków.
 

Członkostwo Gminy Miejskiej Kraków w ICCA przyczynia się do:

  • efektywnego pod względem kosztowym pozyskania klientów biznesowych,

  • nawiązywania kontaktów z najważniejszymi managerami i liderami wszystkich sektorów przemysłu spotkań,
  • pozyskiwania wiedzy dzięki programom szkoleniowym, edukacyjnym i konferencjom realizowanym przez stowarzyszenie,
  • zyskania znaczenia w międzynarodowej społeczności związanej z branżą spotkań.
     

Członkostwo w ICCA przynosi nie tylko duży prestiż, ale także istotne korzyści promocyjno-reklamowe. Daje szansę na pozyskanie wielu znaczących kongresów, konferencji i innych wydarzeń dla Krakowa. Rynek przemysłu spotkań w Krakowie rozwija się, o czym świadczą analizy badań turystyki biznesowej prowadzone od 2008 roku Wydatki gości biznesowych w Krakowie w 2011 roku szacuje się na około 286 mln zł, co ma znaczący wpływ na powiększenie dochodów miasta (Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2011). Ponadto z raportu „Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 roku" Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego wynika, że oczekiwania gestorów infrastruktury biznesowej w mieście w stosunku do współpracy z Biurem Kongresów UMK dotyczą przede wszystkim wspólnego zabiegania o prestiżowe kongresy i konferencje, w czym zdecydowanie może pomóc członkostwo w ICCA. Stowarzyszenie to zrzesza około 200 biur kongresów i innych jednostek zajmujących się promocją turystyki biznesowej w miastach na całym świecie,  np. w Brisbane, Buenos Aires, Istambule, Johannesburgu, Chicago, Dubrowniku, Hamburgu, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie, Helsinkach, Londynie czy Liverpoolu. Od kilku lat członkami ICCA są także najważniejsze krakowskie firmy PCO (Professional Conference Organisers), które cenią sobie przynależność do organizacji i czerpią z niej wymierne korzyści. Innym członkiem, który także zachęca do przystąpienia do ICCA jest Gdańsk Convention Bureau, podkreślające wysoki poziom merytoryczny programu kształcenia ICCA, który koncentruje się na marketingu miast, regionów, kraju, a także poszczególnych obiektów konferencyjnych. Ponadto członkostwo w ICCA jest cenne ze względu na konieczność pozyskania dużych wydarzeń do nowo powstających obiektów w Krakowie: Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) oraz hali widowiskowo – sportowej w Czyżynach. Umożliwia ono korzystanie z bazy danych organizatorów cyklicznych konferencji i kongresów na świecie, co pozwala na nawiązanie bezpośrednich kontaktów i  ubieganie się o  przyciągnięcie tych imprez do miasta.
 

Z oferty szkolenia ICCA tzw. ICCA Research, Sales&Marketing Programme skorzystali pracownicy Krakow Convention Bureau w roku 2013 oraz 2014. Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów związanych z turystyka biznesową, ma na celu jak najlepsze dopasowanie działań organizacji do potrzeb rynku i wymagań klientów.
 

Istotne informacje przekazywane podczas warsztatów  na temat przygotowania się do targów turystyki biznesowej, wyszukiwania kontaktów wśród międzynarodowych stowarzyszeń oraz sposobu przygotowywania ofert typu bid book (ofert Krakowa jako destynacji biznesowej)  zostały sukcesywnie wdrożone w działania Biura Kongresów.
 

Od momentu przystąpienia Krakow Convention Bureau aktywnie korzysta z bazy ICCA (ICCA Big Data). Baza ta jest największą baza klientów organizujących międzynarodowe spotkania i kongresy oraz cykliczne spotkania biznesowe, która dostępna jest tylko dla zrzeszonych w organizacji podmiotów.
 

Dodatkowo, ICCA co roku prowadzi badania turystyki biznesowej na świecie, w których od kilku lat uczestniczy Kraków. Miasto będąc członkiem stowarzyszenia brane jest pod uwagę w corocznych rankingach. Publikacja raportu oraz miejsce, jakie zajął w nim Kraków to ważne wydarzenie w branży przemysłu spotkań.
 

W 2017 roku przedstawiciele Miasta wzięli udział w 56. Kongresie ICCA – General Assembly,na którym spotkali się wszyscy członkowie ICCA, w tym przedstawiciele miast, biur kongresów (convention bureaux), centrów kongresowych oraz stowarzyszeń z całego świata. Kongres zgromadził rekordową liczbę ponad 1200 uczestników. Sesje tematyczne dotyczyły między innymi zagadnień promocji miejsc turystycznych i celów podróży współczesnych turystów, zasad wspierania organizatorów kongresów, uwzględniania w pracy różnic kulturowych pomiędzy krajami, najnowszych trendów i wykorzystania nowych technologii w przemyśle spotkań. Dyskutowano m.in. o tym, jak skutecznie konkurować w sytuacji, gdy w samej Europie jest 5000 rywalizujących ze sobąatrakcyjnych miast turystycznych, a tylko w Hiszpanii 43 miejskie i regionalne Biura Kongresów. Jednym z ciekawszych prezentowanych pomysłów była współpraca rywalizujących miast (tzw. coopetition jako połączenie cooperation-współpraca i competition-rywalizacja) w pozyskiwaniu rotujących konferencji, oparta na branżach kluczowych dla danego miasta.
 

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział ds. Turystyki.
 

Składka członkowska:

Roczna składka członkowska wynosi 2 963 EUR

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót