Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sieć Miast Europejskich Miasta dla Dzieci

ADRES: Marktplatz 1, D-70173 Stuttgart (Germany)
WWW:

www.citiesforchildren.eu

Telefon
Fax

Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" (The European Network Cities for Children):
 

Akt Założycielski organizacji Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci", która obecnie zrzesza 50 miast z ponad 25 krajów europejskich, został podpisany podczas forum założycielskiego, które odbyło się w Stuttgarcie w dniach 25-26 czerwca 2007 roku, z inicjatywy Roberta Boscha Stiftunga. Działająca pod patronatem UNICEFu, Komisji Europejskiej, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz Rady Gmin i Regionów Europy, a także współpracująca z innymi organizacjami (Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom, EUROCITIES), Sieć „Miasta dla Dzieci" ofiaruje swoim członkom możliwość wymiany doświadczeń w dziedzinie działań służących rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i rodzin w środowisku urbanistycznym oraz wsparcie dla realizacji innowacyjnej i trwałej polityki rodzinnej odpowiedniej dla sytuacji demograficznej Europy. Koordynacją działań Sieci (np. informacyjnych) zajmuje się Biuro Komisarza ds. Dzieci miasta Stuttgart. Komisarz ds. Dzieci odpowiada bezpośrednio przed burmistrzem miasta.
 

Decyzję o przystąpieniu Krakowa do Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci", podjęła Rada Miasta Krakowa przyjmując Uchwałę NR XVI/187/07 z dnia 13 czerwca 2007 roku - tym samym Kraków był jednym z miast założycielskich organizacji. Od samego początku Kraków bierze aktywny udział w projektach Sieci „Miasta dla Dzieci".
 

Koordynacja:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot
 

Opłata członkowska:

Członkostwo w organizacji Sieć Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłaty członkowskiej.
 

Wydarzenia:

 • W okresie początkowym, od stycznia do czerwca 2007 roku, miasta założycielskie i ich partnerzy (m. in. „Europejska Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom"), utworzyły podstawowy komitet zajmujący się tworzeniem struktury i planowaniem zadań Sieci.
   
 • Miasta wchodzące w skład podstawowego komitetu mają już na swoim koncie niezwykłe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin prowadzonych w miastach. Skład komitetu odzwierciedla również społeczne i geograficzne różnice w obrębie Unii Europejskiej. Działania powstałego komitetu podstawowego uzupełniane są pracami ekspertów pochodzących z instytucji, które wspierają Sieć jako sponsorzy; dotyczy to szczególnie Kongresu Rady Europy.
   
 • Sieć pełni funkcję platformy, w ramach której organizowana jest wymiana młodzieży, dzięki czemu młodzi ludzie maja okazję spotkać się z rówieśnikami pochodzącymi z innych miast europejskich i mogą uczyć się od siebie nawzajem.
   
 • Przynajmniej raz na dwa lata planowana jest organizacja Europejskiego Forum „Miasta dla Dzieci", w ramach którego będą się odbywać prezentacje i warsztaty, skutkujące wymianą praktycznych doświadczeń i wyników pochodzących z nauk społecznych i humanistycznych.
   
 • 2. Doroczna Konferencja Sieci Miast Europejskich „Miasta dla Dzieci" odbyła się w dniach 6-7 maja 2008 roku. Była to okazja, by wymienić doświadczenia w ramach dobrych praktyk oraz przekazać sobie wzajemnie innowacyjne rozwiązania. Zorganizowano również panel tematyczny oraz dyskusyjny na temat: „Przemoc wśród młodzieży: prewencja i represja".
   
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, ks. Andrzej Augustyński, wziął udział w 3. Dorocznej Konferencji "Miasta dla Dzieci", która odbyła się w Stuttgarcie 29 czerwca 2009 roku. Podczas tej Konferencji po raz pierwszy została wręczona Europejska Nagroda Doskonałości „Miasta dla Dzieci", przyznawana europejskim miastom liczącym ponad 100 tys. mieszkańców, które za sprawą wdrażania innowacyjnych i ciekawych projektów mogą być określane jako miasta „przyjazne dzieciom". Spośród 68 projektów zgłoszonych przez 20 różnych krajów europejskich, jury pod przewodnictwem Dr. Martina Schairera, Zastępcy Burmistrza Miasta Stuttgartu ds. Bezpieczeństwa i Porządku wybrało kandydatów do Nagrody w dwóch kategoriach: "Najciekawszy projekt placów zabaw i przestrzeni otwartych" oraz "Mobilność i bezpieczeństwo ruchu".
   
 • 10 maja 2010 roku podczas uroczystej gali w Muzeum Mercedesa-Benza w Stuttgarcie, Kraków odebrał europejskie wyróżnienie za prowadzony przez Stowarzyszenie „U Siemachy" projekt - Centrum Rozwoju Com-Com Zone. Ogłoszenie wyników było okazją do zaprezentowania Centrum Rozwoju Com-Com Zone i jego działalności szerokiej, międzynarodowej publiczności. Konkurs zorganizowany był przez kapitułę sieci „Miasta dla dzieci" po raz drugi, tym razem pod hasłem „Edukacja nieformalna". Łącznie do jury dotarło ponad 40 aplikacji z 18 państw.
   
 • W ostatnich latach (od 2012 roku) aktywność Sieci nie jest sformalizowana, a realizuje się głównie poprzez różne inicjatywy, np. międzynarodowe warsztaty edukacyjne, grupy robocze poświęcone zagadnieniom zdrowia i rodziny, środowiska, pokoleń czy zaangażowania młodzieży podejmowane przez miasta w ramach konkretnych projektów.
pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót