Organizacje międzynarodowe rozwiń menu
Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń
Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Marketing Miast Europejskich

ADRES: Rue de Talant 29 D, 21000 Dijon (France)
E-MAIL

headoffice@europeancitiesmarketing.com

WWW:

www.europeancitiesmarketing.com

Telefon
Fax

Marketing Miast Europejskich (European Cities Marketing - ECM):
 

Marketing Miast Europejskich jest organizacją, która działa od 1 stycznia 2007 roku. Powstała ona jako tzw. „mocna marka" promująca zrzeszone turystyczne i kongresowe miasta Europy (134 duże miasta z 32 krajów), w wyniku połączenia się dwóch innych organizacji: ECT (European Cities Tourism - Europejskie Miasta Turystyki) oraz EFCT (European Federation of Conference Towns - Europejska Federacja Miast Konferencyjnych). Organizacja ułatwia wymianę informacji (np. Intranet, wewnętrzny Internet dostępny dla członków ECM) i doświadczeń związanych z tematem turystyki miast pomiędzy członkami stowarzyszenia. Sprzyja również tworzeniu nowych projektów, które zacieśniają kontakt oraz współpracę pomiędzy Miastami. ECM działa poprzez wyspecjalizowane zespoły (grupy) zajmujące się komunikacją i PR, statystyką i badaniami nad turystyką, projektem karty miejskiej oraz informacją o miastach członkowskich przy pomocy współczesnych technologii informatycznych. W ramach organizacji funkcjonują dwie struktury: forum „Leasure", dotyczące spraw i tematów prowadzonych pierwotnie przez ECT oraz forum „Convention", dotyczące spraw i tematów prowadzonych pierwotnie przez EFCT.
 

Członkowie European Cities Marketing są skarbnicą wiedzy na temat turystyki miejskiej i kulturowej oraz biznesowo-konferencyjnej. Większość z nich to miasta najchętniej odwiedzane przez turystów (m.in. Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bruksela, Kopenhaga, Lyon, Praga czy Wiedeń), które mają ogromne doświadczenie w świadczeniu usług turystycznych i to od nich „młodzi" członkowie – w tym Kraków - uczą się najwięcej.
 

Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XLIV/412/04 z dnia 14 kwietnia 2004 roku podjęto decyzję o przystąpieniu miasta Krakowa do organizacji Europejskie Miasta Turystyki (European Cities Tourism). Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń lokalnych i regionalnych, Minister Spraw Zagranicznych RP w dniu 16 lipca 2004 roku wyraził zgodę na przystąpienie miasta Krakowa do tej organizacji. Po przekształceniu się ECT w ECM, Kraków potwierdził chęć przynależności do nowej organizacji, jakkolwiek bierze aktywny udział w pracach tylko jednego Forum - związanego z turystyką.
 

Obecny kształt Stowarzyszenia umożliwia powiększenie forum wymiany doświadczeń o część konferencyjną, interesującą nas szczególnie w kontekście działalności Krakow Convention Bureau (w strukturach Urzędu Miasta Krakowa), które uczestniczy cyklicznie w pracach tego stowarzyszenia m.in. poprzez: reprezentowanie Miasta Krakowa podczas konferencji i Dorocznego Spotkania stowarzyszenia, uczestniczenie we wspólnych projektach dotyczących turystyki i kampanii turystyki biznesowej.
 

Głównym celem udziału dorocznym spotkaniu i walnym zgromadzeniu stowarzyszenia European Cities Marketing jest poszerzenie wiedzy na temat bieżących trendów w turystyce, w tym turystyce biznesowej. W tego typu spotkaniu Krakow Convention Bureau uczestniczyło ostatnio w 2014 roku. Dodatkowo, w 2015 pracownicy wzięli udział w szkoleniu z cyklu  Szkoła Letnia ECM, którego głównym celem jest usystematyzowanie i  poszerzenie wiedzy na temat turystyki biznesowej. Podczas ubiegłorocznej edycji dzielono się doświadczeniami nt. współpracy z mediami, wykorzystania informacji z bazy  Stowarzyszenia ICCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów), współpracy ze stowarzyszeniami i klientami korporacyjnymi, pracy nad rfp (request for proposal – odpowiedź na propozycje), przygotowywania ofert kompleksowych, organizacji wyjazdów rodzinnych oraz wizyt studyjnych, efektywnego przygotowania się oraz uczestnictwa w targach.
 

Udział w międzynarodowych spotkaniach w ramach członkostwa  w ECM to okazja do poszerzenia wiedzy na temat turystyki biznesowej. Szczególną uwagę poświęca się na badania rynku, bowiem statystyki dotyczące przemysłu spotkań pozwalają nie tylko na pozycjonowanie miast względem konkurencji, ale obrazują rozmiar rynku przemysłu spotkań w danym mieście. To z kolei w połączeniu z badanym wpływem ekonomicznym stanowi argument, aby rozwijać i dotować turystykę biznesową.
 

W sierpniu 2017 roku przedstawiciele Urzędu Miasta -  Kraków Convention Bureau wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez ECM w Dreźnie -  31. ECM Summer School. Podczas tegorocznej edycji poruszono zagadnienia dotyczące: współpracy z mediami, wykorzystania informacji z bazy  International Congress and Convention Association (ICCA), współpracy ze stowarzyszeniami i klientami korporacyjnymi, pracy nad zapytaniem rfp (request for proposal), przygotowania oferty typu bid book (całościowy opis oferty), organizacji przyjazdów: wizyt rodzinnych, studyjnych, efektywne przygotowanie się oraz uczestniczenie w targach.
 

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział ds. Turystyki.
 

Opłata członkowska:

Składka członkowska ECT ulegała stopniowym podwyżkom z roku na rok. Podobnie dzieje się ze składką członkowską organizacji ECM: w 2007 roku wynosiła ona 1900 euro (członkostwo w organizacji + udział w jednym Forum), w 2008 roku - 2000 euro w latach 2009-2014 - 2200 euro, w 2015 roku – 4500 euro.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót