górne tło

Akademia Bohaterów Klimatu

Akademia Bohaterów Klimatu to całoroczny projekt edukacyjny dedykowany uczniom klas 1-3 krakowskich szkół podstawowych, dzięki któremu uczestnicy mogą zapoznać się z tematyką zmian klimatu. W roku szkolnym 2023/2024 odbywa się druga edycja Akademii. W każdej uczestniczy 10 klas.

 

Uczestnicy  drugiej edycji Akademii Bohaterów Klimatu podczas inauguracji

 

Każda edycja Akademii składa się z 6 spotkań w okresie od listopada do czerwca, podczas których uczestnicy mają okazję poprzez gry, doświadczenia i spotkania poznać zagadnienia związane ze zmianą klimatu i jej skutkami oraz wpływem tych zmian na środowisko naturalne, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Po ukończeniu Akademii uczestnicy rozumieją, że powinni szanować i oszczędnie korzystać z naturalnych zasobów Ziemi, np. z wody, dbać o otaczającą ich zieleń czy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów (poprzez np. ponowne wykorzystanie rzeczy używanych). Dzieci w trakcie spotkań poznają także zalety diety planetarnej, bogatej w warzywa i owoce. Akademia w swoim zamyśle ma budować praktyczne kompetencje uczniów w obszarze zmian klimatu, a także zapoznać ich w ciekawy, przystępny i dostosowany do wieku sposób z proklimatycznymi działaniami, realizowanymi na terenie Krakowa. Ma także zachęcać i inspirować do aktywności proklimatycznej i prośrodowiskowej oraz do zmiany dotychczasowych nawyków i postaw.

Uczniowie biorący udział w Akademii odwiedzają m.in.: Centrum Edukacji Ekologicznej Bielany prowadzone przez Wodociągi Miasta Krakowa, krakowską Ekospalarnię a także Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej.

Uczestnikom Akademii towarzyszy „Elementarz Bohaterów Klimatu”, który poprzez zabawę i zadania do rozwiązania wspiera ich wysiłki w realizacji proklimatycznych misji.

Do pobrania:

Elementarz Bohaterów Klimatu

Zeszyt kreatywny

Karty pracy:

Łąka nowohucka

Nasza planeta

Dbaj o planetę

Pomagam zwierzętom

Znikające zwierzęta

Rolnictwo ekologiczne

Pokolorowanki:

Bioróżnorodność

Znikające zwierzęta

 

Scenariusze zajęć dydaktycznych:

Klimat: Scenariusz; Karta pracy

Transport: Scenariusz; Karta pracy

Woda: Scenariusz; Karta pracy

Zieleń: Scenariusz; Karta pracy

 

Harmonogram działań w ramach Akademii Bohaterów Klimatu w latach 2023 - 2024

 

Partnerami Akademii są: Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej, Krakowski Holding Komunalny, Ekospalarnia, Wodociągi Miasta Krakowa, Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”.

Projekt jest realizowany w ramach kampanii „Kraków w dobrym klimacie”.

 

Relacja z inauguracji I edycji Akademii Bohaterów Klimatu: