górne tło

Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów

W przyszłym roku powstaną pierwsze Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów. Zamiast kończyć swój żywot na dzikich wysypiskach śmieci, nietypowe odpady, takie jak stare sprzęty AGD, zużyte meble czy gruz będzie można odstawiać do specjalnie zaaranżowanych miejsc. Projekt sfinansuje Unia Europejska.


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność