Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych
Fot. Kraków Bez Barier

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych został wydany po raz pierwszy w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa oraz Zarządu i Rady Dzielnicy I Kraków-Stare Miasto przy współudziale organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie Informator wydawany jest przez Referat  ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami Urzędu Miasta Krakowa.

Krakowski Informator jest corocznie aktualizowany i uzupełniany. W kolejnych wydaniach znajdują odbicie nowelizacje obowiązujących przepisów czy zmiany danych teleadresowych instytucji i organizacji.

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych skierowany jest głównie do osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Krakowie, a także członków ich rodzin i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Publikacja zawiera szereg danych i wskazówek, które powinny ułatwiać osobom z niepełnosprawnościami codzienne funkcjonowanie i korzystanie z przysługujących im praw. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące orzecznictwa, ulg i uprawnień, edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także wykaz krakowskich instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w jego imieniu.

Poniżej znajdą Państwo najnowsze, zaktualizowane wydanie Krakowskiego Informatora dla Osób Niepełnosprawnych: Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych 2019.

informator_okładka

 

Pokaż metkę
Autor: Izabela Wójcik
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: Bez barier
Zobacz także
Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na bezpłatne ferie dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym w ramach akcji „Zima w mieście” 2020. Organizacja ferii zimowych dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym na terenie Krakowa ma na celu odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz aktywizację dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ferie organizowane będą w Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha 40  w Krakowie, dla uczestników zapewnimy: - Odbiór i transport dzieci z 3 wyznaczonych miejsc w różnych częściach Krakowa oraz z powrotem wraz z  opieką w trakcie przejazdu, - Zapewnienie opiekunów w godzinach trwania ferii, - Zajęcia sportowe, plastyczno-ceramiczne, literackie, warsztaty kulinarne, dziennikarskie, muzyczne, wycieczka do Radia, oglądanie filmu na dużym ekranie, zabawy na świeżym powietrzu. - Posiłki (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek), - Opiekę medyczną. Zapisy rozpoczynają się 14 stycznia 2020r. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin udział w wypoczynku zimowym będzie dostępny do pobrania od 13 stycznia 2020r. na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl Zapisy potrwają do 16 stycznia 2020r. (włącznie) lub do wyczerpania limitu miejsc. Dokumenty należy osobiście złożyć w Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych (Hala 100-lecia Cracovii) przy al. Focha 40 w Krakowie w godzinach od 11.00 - 17.00. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 609 915 005 . Terminy turnusów: I turnus: 27- 31.01.2020r.   w godzinach od 8.00 do 16.00, II turnus: 03 - 07.02.2020r. w godzinach od 8.00 do 16.00, Zachęcamy do zapisów! Dzieci w wieku szkolnym ze Szkół Podstawowych, Szkół Integracyjnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Szkół Specjalnych. Koszty ferii są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków. W feriach mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które są w stanie (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów brać udział w tego rodzaju wypoczynku. Opiekunowie zgłaszający dzieci będą zobligowani do wypełnienia karty zgłoszenia w  której poświadczą, iż nie ma przeciwskazań do udziału dziecka w feriach oraz organizowanych w ramach ferii zajęciach.  Realizacja ferii nadzorowana jest przez Urząd Miasta Krakowa/Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia/Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. 12 616 5278/ 126165118.