górne tło

Inicjatywy proklimatyczne realizowane przez polski oddział koncernu bp

Poniżej prezentujemy kolejny artykuł, z rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu, poświęcony działaniom proklimatycznym, podejmowanym przez partnerów powołanej w 2022 r. inicjatywy miejskiej Pakt dla klimatu – firmę bp, a właściwie polski oddział tego globalnego koncernu.

W artykułach z tej serii prezentujemy dobre praktyki, wdrożone przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje społeczne, działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których celem jest ograniczenie emisji i docelowo osiągnięcie przez Kraków neutralności klimatycznej.

Do Paktu dla klimatu przystąpiło dotychczas kilkanaście podmiotów. Zobacz ich pełną listę.

Koncern bp w centrum swojej strategii, także realizowanej w Polsce, stawia zrównoważony rozwój i dostarczanie swoim interesariuszom wartości koncentrujących się wokół trzech obszarów tematycznych: Zerowej Emisji Netto, Ludzi i Planety. Strategia ta jest zbieżna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i ma decydujący wpływ na DNA firmy, kształtując jej model operacyjny, styl zarządzania i kulturę organizacyjną.

W ostatnim czasie firma mocno rozbudowuje w Polsce sektor mobility & convenience, inwestując w rozwój oferty sklepowej, gastronomicznej oraz digitalizację biznesu. W sieci swoich stacji na terenie całego kraju, w tym również w Krakowie realizuje projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dotyczą one np.:

W niedalekiej przyszłości firma planuje w Polsce inwestycje w infrastrukturę EV (tzw. zieloną infrastrukturę), do których przygotowuje się obecnie technologicznie, cyfrowo i kadrowo.

Koncern BP jest obecny w Polsce od ponad 30 lat i znajduje się w rankingu 500 największych przedsiębiorstw. Siedziba bp w Polsce mieści się w Krakowie a biuro działu olejowego w Warszawie. Przez ponad 30 lat obecności w Polsce firma zainwestowała ok. 5,5 miliarda złotych a do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzy i podatku paliwowego odprowadziła 15 mld zł. Firma zatrudnia obecnie ponad 5 tys. pracowników bezpośrednio i drugie tyle pośrednio.

Źródło: bp Polska

Drużyna BP Turniej piłkarski Partnerów Paktu dla klimatu
Reprezentacja BP podczas turnieju piłkarskiego partnerów Paktu dla klimatu, wrzesień 2023 r.