górne tło

Kraków wyznacza kierunki w światowej polityce senioralnej

W kwietniu w Krakowie odbywają się konferencje poświęcone polityce senioralnej – spotkanie realizatorów projektu CITY&CO „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne ze względu na wiek miasto” (16-17 kwietnia), wydarzenie PAAR-net COST – promujące partycypację osób starszych w nauce oraz międzynarodowa konferencja towarzystw zajmujących się chorobą Alzheimera (24-26 kwietnia).

− Kraków jest miastem przyjaznym do życia dla osób starszych. I to nie tylko opinia Światowej Organizacji Zdrowia, wyrażona włączeniem naszego miasta do Sieci Miast Przyjaznych Osobom Starszym, ale także konkluzja wynikająca z badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne ze względu na wiek miasto” realizowanego przez CITY&CO. O tym, jak ważne w polityce miasta są działania skoncentrowane na seniorach, doświadczenia i pomysły Krakowa w tym zakresie świadczy także organizowanie u nas międzynarodowych konferencji i sympozjów poświęconych tym tematów, które przyciągają ekspertów z całego świata – mówi Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Miasta przyjazne osobom starszym

W dniach 16-17 kwietnia w Krakowie odbędzie się spotkanie CITY&CO – realizatorów projektu „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne ze względu na wiek miasto”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ubiegłym roku przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z miastami i uczelniami z Hagi, Wrocławia, Bukaresztu. W ramach projektu badano stopień przyjazności miast starzeniu się w dziewięciu dziedzinach: mieszkalnictwo, aktywność obywatelska i zatrudnienie, przestrzenie i budynki, uczestnictwo w życiu społecznym, komunikacja i informacja, transport, szacunek i integracja społeczna, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne, sytuacja finansowa.

W Krakowie badania przeprowadzono wśród losowo wybranych mieszkańców powyżej 65. roku życia mieszkających we wszystkich dzielnicach miasta. W sześciu dziedzinach ocena satysfakcji wśród badanych jest wysoka, w dwóch obszarach bardzo wysoka, a tylko w jednym niżej/w normie. Badani najwyżej ocenili warunki mieszkaniowe i transport publiczny, natomiast najniżej ocenionym obszarem jest sytuacja materialna – ponad 25 proc. badanych uważa, że ich dochody nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, a 36 proc. że ich dochód nie pozwala na życie na dobrym poziomie.

PAAR-net COST – rola osób starszych w nauce

PAAR-net COST – Participatory Approaches with Older Adults – to organizowane w Krakowie 16 i 17 kwietnia spotkanie grona ekspertów z różnych krajów zajmujących się promowaniem roli, jaką w nauce mogą odgrywać osoby starsze niebędące nauczycielami akademickimi.

Realizatorzy przedsięwzięcia zwracają uwagę, że starsze osoby (zwłaszcza grupa w wieku 65+) mogą pomóc w prowadzeniu ważnych badań i realizacji europejskiej wizji nauki. Aby wesprzeć to zobowiązanie PAAR-net COST koncentruje się na podejściu partycypacyjnym w badaniach, kształtowaniu odpowiednich polityk i praktyk w tym zakresie. Celem PAAR-net jest gromadzenie, wymiana i pogłębianie wiedzy na temat podejścia partycypacyjnego do osób starszych − w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywa koncentruje się na projektach interwencji badawczych, politycznych i praktycznych opracowanych przez ekspertów z wykształcenia (nauczycieli akademickich) i ekspertów „z doświadczenia” (niebędących nauczycielami akademickimi).

O chorobie Alzheimera

W dniach 24-26 kwietnia w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona chorobie Alzheimera, w której weźmie udział około 1200 uczestników z ponad 120 krajów. Multidyscyplinarne wydarzenie zgromadzi badaczy, pracowników służby zdrowia i lekarzy, osoby cierpiące na demencję, opiekunów rodzinnych, naukowców, personel i wolontariuszy stowarzyszeń zajmujących się chorobą Alzheimera i demencją. To okazja do wymiany informacji na temat najnowszych rozwiązań i najlepszych praktyk w badaniach, opiece i polityce dotyczącej demencji.

Program konferencji ADI (Alzheimer's Disease International) skupia się na siedmiu obszarach działań Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących demencji: polityki, świadomości, profilaktyki i diagnozy, badań, opieki i leczenia. Dodatkowe informacje.

Informacje o przedsięwzięciach miasta skierowanych do starszych mieszkańców można śledzić na stronie: dlaseniora.krakow.pl.