górne tło

Ferie zimowe 2024

W ramach otwartego konkursu ofert do realizację ferii zimowych 2024 wyłoniono 11 organizacji, którym przekazano łącznie kwotę 300 000,00 zł. dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do 24 r.ż. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Dane kontaktowe do Organizacji Pozarządowych realizujących ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościamiPDF

 

1. Poland Business Run

Miejsce realizacji zadania:

Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych Hala 100-lecia Cracovii Aleja Focha 40, 31-119 Kraków.

Organizacja bezpłatnego wypoczynku dla ok.10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (do 24 r.ż. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków lub uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Zajęcia będą odbywały się od 12-16.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00).

Grupa docelowa:

Uczestnikami wypoczynku zimowego - dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. obniżona sprawność sensoryczna, społeczna oraz intelektualna, zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera, Dziecięce Porażenie Mózgowe, obniżona sprawność ruchowa, etc.).

W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane zajęcia uaktywniające dzieci oraz warsztaty rekreacyjne (jeżeli pozwoli na to pogoda zajęcia będą się również odbywać na świeżym powietrzu). Zostaną zorganizowane zajęcia sportowe, artystyczne, wycieczka na ściankę wspinaczkową.

Zapewnienie dzieciom tego typu zajęć to forma nauki i jednocześnie zabawy. Dzieciom zostaną również zapewnione trzy posiłki (II śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Opiekę nad uczestnikami półkolonii będzie sprawować wykwalifikowana kadra wychowawców (posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami) w trakcie trwania wypoczynku (8:00 -16:00). Nad bezpieczeństwem będzie czuwała wyspecjalizowana kadra opiekunów (nauczycieli wspomagających) oraz ratownik medyczny. Zostanie zapewniony transport do miejsca wypoczynku oraz z miejsca wypoczynku do określonych punktów odbiorów i przywozów dzieci. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w trakcie dojazdu i odwozu do wyznaczonych punktów.

Zajęcia w ramach półkolonii:
1. zajęcia wokalno-ruchowe;
2. zajęcia sportowe;
3. zajęcia manualne (wykonanie prac plastycznych, wyklejanki i modele z plasteliny);
4. zajęcia przyrodnicze (poznajemy otaczającą nas przyrodę);
5. nauka w gry planszowe;
6. wycieczka poza teren wypoczynku.
 
 

2. Stowarzyszenie Aperto Strefa

Miejsce realizacji zadania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa 5.

Zajęcia będą odbywały się od 19-23.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00).

W ramach półkolonii: Większość turnusu realizowana w salach Zespołu Szkół. Do wykorzystania sale lekcyjne, gimnastyczne, stołówka, biblioteka, gabinet pielęgniarski. Przy szkole znajduje się również plac zabaw i boisko. Zaplanowana jest jednodniowa wycieczka do Zakopanego. Ponadto wycieczka do Bochni. Zwiedzanie miasta, wykorzystanie oferty instytucji kultury, muzeów, kin Uczestnicy wypoczynku wraz z opiekunami będą poruszać się komunikacja miejską i zbiorową. Warsztaty kulinarne, seanse filmowe.

Grupa docelowa:

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Program ferii dostosowany będzie do możliwości zdrowotnych i psychofizycznych uczestników i ich wieku.

Wszystkim uczestnikom ferii zapewniony będzie: stały dostęp do napoi (woda, herbata), drugie śniadanie i obiad.

Godziny półkolonii 9.00 - 17.00

Uczestnicy: Grupa 12 osobowa.

 

3. Polski Związek Głuchych

Miejsce realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 58 w Krakowie przy ul. Pigonia.

Zajęcia będą odbywały się od 19-23.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00).

W ramach półkolonii:

Większość turnusu realizowana w salach Szkoły Podstawowej nr 58. Do wykorzystania sale lekcyjne, gimnastyczne, stołówka. Przy szkole znajduje się również plac zabaw i boisko a nieopodal Park im. Tadeusza Kościuszki.

Zaplanowana jest jednodniowa wycieczka do Centrum Przyrodniczo Edukacyjnego Brama w Gorce na Podhalu. Wizyta w Centrum Kultury Norwida Nowa Huta - warsztaty przyrodnicze oraz warsztaty plastyczne w siedzibie PZG. W ostatnim dniu zostanie zorganizowana zabawa z DJ. Uczestnicy wypoczynku wraz z opiekunami będą mieć do dyspozycji zorganizowany transport.

Grupa docelowa:

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy pozostających pod stałą opieką Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy uczestniczących na co dzień do krakowskich szkół integracyjnych, słyszących dzieci i młodzieży rodziców głuchych oraz rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami.

Program ferii dostosowany będzie do możliwości zdrowotnych i psychofizycznych uczestników i ich wieku.

Wszystkim uczestnikom ferii zapewniony będzie: stały dostęp do napoi (woda, herbata), drugie śniadanie i obiad dwudaniowy i deser.

Godziny półkolonii 8.00 - 16.00

Uczestnicy: Dwie grupy w wieku przedszkolnym i szkolnym. W jednej grupie uczniowie do IV klasy szkoły podstawowej - 13 dzieci. W drugiej grupie dzieci powyżej IV klasy szkoły podstawowej – 15 dzieci.

 

4. Stowarzyszenie Krakowski Kultywator

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Krakowa. Głównym miejscem spotkań będzie Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków.

Odbiorcami zadania są podopieczni Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

W projekcie weźmie udział 15 dzieci z niepełnosprawnością, w wieku 14- 24 lat, dla których przygotowane zostaną zajęcia animacyjne w formie półkolonii.

W trakcie 4 dni oraz jednej całodziennej wycieczki, uczestnicy będą mieli okazję nie tylko spędzić wspólnie czas i nawiązać nowe przyjacielskie relacje, ale także wziąć udział w aktywnościach, które poza przyjemnym spędzaniem czasu w mieście mają na celu zaaktywizować i zrehabilitować uczestników projektu. Każdego dnia dzieci będą spotykać się w Dworku Białoprądnickim gdzie odbywać będą się warsztaty w specjalnej sali teatralnej. Dzieci będą przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów oraz wolontariuszy. Animacje będą prowadzone przez dyplomowanych aktorów oraz pilotów wycieczek posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Każdego dnia uczestnikom zapewnione będzie wyżywienie (drugie śniadanie, lunch oraz podwieczorek).

Przeprowadzimy spotkania z aktorami związanymi z popularnymi serialami oraz krakowskimi teatrami, 1 dzień warsztaty cukiernicze, 1 dzień na sportowo oraz wycieczka do „Przytuliska Peruna” zajęcia ze zwierzętami.

 

5. Stowarzyszenie Razem dla Integracji

Miejsce realizacji zadania:

Półkolonia odbędzie się w budynku zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja na osiedlu Uroczym 14, 31-954 Kraków, który, na co dzień jest siedzibą integracyjnej szkoły podstawowej. Posiada bogate zaplecze dostosowane do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa:

Półkolonia skierowana dla grupy 30 uczestników w terminach 12.02-16.02.2024 oraz 19.02 -23.02.2024.  Dzieci w wieku 7-15 lat.

Organizacja półkolonii dla grupy 15 uczestników w terminie 12.02-16.02.2023 w godzinach 7.00 - 13.00 i od 19.02-23.02 (dwa turnusy po 5 dni - łącznie 30 dzieci). Wszystkie dzieci będą przyprowadzane i odbierane przez opiekunów na półkolonie osobiście. Wyżywienie ze względu na konieczność dostosowania diety do poszczególnych uczestników ze względu na ich alergie lub przeciwskazania będzie we własnym zakresie z możliwością podgrzania. Ze strony organizatora przewiduje się wodę, napoje, herbatę oraz owoce, coś słodkiego. Podczas całego turnusu planowane jak najwięcej zajęć ruchowych na świeżym powietrzu w zależności od pogody jest do dyspozycji również sala gimnastyczna. Spacery nad Zalew Nowohucki, do Parku Ratuszowego czy Łąki Nowohuckie będą miały przede wszystkim na celu poprawienie kondycji fizycznej, ale również zapoznanie się z ciekawymi miejscami w Nowej Hucie. Wyjście do kina, muzyczne oraz organizowane przez naszych wychowawców zajęcia artystyczne będą to formy integracji społecznej naszych podopiecznych. Dobierając formę zajęć, ich intensywność mamy na uwadze przede wszystkim możliwości, zainteresowania oraz potrzebę ruchu uczestników. Na każdym turnusie kadra sprawująca opiekę to 5 wychowawców z doświadczeniem oraz wykształceniem dostosowanym do wymagań podopiecznych - oligofrenopedagodzy oraz opiekun medyczny.

 

6. Stowarzyszenie Nadzieja

Miejsce realizacji zadania:
Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, 30-319 Kraków, ul. Tynieckiej 6. Placówka zlokalizowana w samym sercu miasta, z parkingiem i z dobrym dojazdem środkami komunikacji publicznej. Placówka służy w czasie roku szkolnego dzieciom niewidomym i słabowidzącym.

Do dyspozycji uczestników turnusów będzie sala gimnastyczna (ze sceną, z miejscem do zajęć edukacyjno-artystycznych, z stolikami na posiłki, z wydzieloną częścią do rekreacji), siłownia z ergometrami, gabinet pielęgniarski, izolatka, zaplecze socjalne, sala doświadczeń świata, do tenisa stołowego, toalety i łazienki. W przypadku zajęć na świeżym powietrzu do dyspozycji uczestników półkolonii będzie szkolny ogród (ogrodzony i zabezpieczony), szkolne boiska i ścieżka sensoryczna. Miejsce realizacji półkolonii będzie niezależne od pozostałej części placówki przy ul. Tynieckiej 6.  Część zajęć będzie realizowana na ul. Bałuckiego 9 w Klubie Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku.

Organizacja dwóch pięciodniowych półkolonii zimowych łącznie dla 28 dzieci z niepełnosprawnościami, w których w każdej półkolonii weźmie udział 14 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci niesamodzielnych. Dwa turnusy zostaną zorganizowane w lutym 2024 r. w następujących terminach: 12-16 lutego 2024 r. - I turnus, 19-23 lutego 2024 r. – II turnus.

W każdym turnusie weźmie udział 14 dzieci z niepełnosprawnościami pod opieką 4 wychowawców, 1 dziecko niesamodzielne (z niepełnosprawnością złożoną) pod opieką indywidualną jednego wychowawcy (opieka "jeden na jeden"), kierownika, ratownika medycznego i wolontariusza. Organizacja zimy w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami będzie formą aktywizacji społecznej dzieci specjalnej troski w wielu przypadkach z niepełnosprawnością sprzężoną, rehabilitacji poprzez zabawę, propagowaniem ruchu i czynnego wypoczynku poprzez udział w zajęciach sportowych dostępnych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz formą edukacji artystycznej w zakresie plastyki, rytmiki i muzyki. Półkolonie będą formą aktywnego i radosnego spędzania ferii zimowych w gronie koleżanek i kolegów w krakowskiej szkole dla dzieci z dysfunkcją wzroku, z bogatym zapleczem edukacyjno-sportowo-rekreacyjnym.

W programie między innymi wycieczki:

-  zwiedzanie Wawelu w połączeniu z legendami o Królu Kraku i Smoku Wawelskim,

-  wycieczka na Kopiec Kościuszki w celu zwiedzania wystawy dotyczącej fortyfikacji twierdzy Kraków oraz siedziby Radia RMF FM.

Grupa docelowa:
Grupę docelową będą stanowić dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat z terenu miasta Krakowa lub kształcące się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Będą to dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością złożoną. Na jednym z turnusów będzie również jedno dziecko niesamodzielne z niepełnosprawnością złożoną, wymagające indywidualnej opieki "jeden na jeden".

 

7. Stowarzyszenie Fablab Kraków

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie na terenie Krakowa w Centrum Autyzmu ul. Spadochroniarzy 1.

Zajęcia będą odbywały się 12, 14, 16 lutego 2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.30 - 15.30 w dniu 12 i 14.02. oraz w dniu 16.02 w godzinach od 11- 17.00. Liczba uczestników 15.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym do 24 r. ż, w tym maksymalnie 20% dzieci i młodzieży pełnosprawnej.

W programie półkolonii:
Warsztaty kreatywne (szycie legowisk dla bezdomnych zwierząt);
Animacje dla dzieci (gry ruchowe, zabawy taneczne, tatuaże brokatowe, zabawy integracyjne, zabawy z chustą, ścianka do robienia zdjęć i inne.);
Warsztaty kulinarne;
Warsztaty fotograficzne;
Warsztaty z nowych technologii;
Warsztaty DIY;
Treningi boksu i trening mentalny;
Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce;
Wycieczka do lasku Wolskiego „Leśna terapia”.

 

8. Fundacja Proland-Sport

Miejsce realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Podedworze 16, 30-686 w Krakowie, oraz Tauron Arena.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym do 24 r. maksymalnie do 24 osób, które mają możliwość przebywania samodzielnie (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego) które nie wymagają specjalistycznej opieki medycznej zagrażającej życiu i zdrowiu
swojemu oraz innym dzieciom.

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze (poniedziałek-piątek) od godziny 8:00 - 16:00 w okresie od dnia 12.02.2024 r. do 16.02.2024 r. Dwa turnusy.

Uczestnikami będą dzieci i młodzież zamieszkująca teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczająca do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zorganizowane zostaną dwa turnusy integracyjne w tym samym czasie.  W każdym turnusie będzie mogło uczestniczyć maksymalnie do 12 dzieci, łącznie 24 dzieci.

W przypadku udziału dziecka niesamodzielnego w półkoloniach zapewniamy mu indywidualną opiekę. W przypadku braku możliwości dowozu dziecka przez rodziców lub opiekuna prawnego zorganizowany zostanie transport na terenie Gminy Miejskiej Kraków z miejsca zamieszkania na zajęcia i odwóz do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Plan wypoczynku dzieci będzie dostosowany do grupy dzieci, uwzględniając ich niepełnosprawność oraz wiek. Będzie zróżnicowana oferta dotycząca animacji czasu wolnego oraz form aktywności (m. in. gry, zabawy ruchowe, aktywność na świeżym powietrzu oraz minimum 2 wycieczki). Każdy uczestnik w ciągu dnia otrzyma 3 (trzy) posiłki drugie śniadanie, obiad i podwieczorek z wyłączeniem dzieci posiadających specjalną dietę żywieniową. Dla dzieci przewidziano warsztaty żywieniowe oraz prelekcje na temat zasad zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i wypoczynku.

 

9. Stowarzyszenie Tęcza

Miejsce realizacji zadania:

Kraków; działania administracyjne - os. Wandy 23 (siedziba Stowarzyszenia), działania merytoryczne- krakowskie szkoły specjalne (prawdopodobnie ZSS nr 4 i Centrum Autyzmu)

Zajęcia będą odbywały się od 19-23.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00).

Zadanie obejmuje organizację 2 turnusów (dwie grupy) półkolonii zimowych dla 30 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym każdy. Uczestnikami półkolonii będą przede wszystkim osoby z zespołem Downa oraz ich rodzeństwo.

Półkolonie zorganizowane będą w jednej z krakowskich szkół specjalnych w drugim tygodniu ferii zimowych. Program skoncentrowany będzie na aktywnym spędzaniu wolnego czasu, rozwijaniu umiejętności społecznych oraz pasji i zainteresowań uczestników. Na każdym turnusie zaplanowaliśmy 2-3 wycieczki. Uczestnikom zapewnione będą 3 posiłki dziennie. Kadrą półkolonii będą osoby z dużym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością, w tym nauczyciele i trenerzy pracujący z uczestnikami podczas śródrocznych aktywności organizowanych w Stowarzyszeniu.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ich rodzeństwo, zamieszkałe na terenie miasta Krakowa lub korzystające ze szkół zlokalizowanych na terenie miasta. Zdecydowana większość osób z niepełnosprawnością to osoby z zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dzieci i młodzież korzystają z oferty Stowarzyszenia, w tym zajęć artystycznych, sportowych i terapeutycznych, wycieczek i wyjazdów. Szczegółowy program każdej grupy zostanie dostosowany do konkretnych uczestników, ich wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Szczególnie zależy na tym, aby wypoczynek był aktywny - z dużą ilością zajęć sportowych, gier i zabaw zespołowych, animacji na świeżym powietrzu oraz wycieczek i wyjść, w zależności od pogody, sytuacji smogowej i możliwości uczestników.

 

10. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie na terenie Krakowa w  Zespole Szkół specjalnych Ułanów 25.

Zajęcia będą odbywały się od 12-16.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00).

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i autyzmem w wieku szkolnym 18 osób (do 24 r. ż), w tym maksymalnie 20% dzieci i młodzieży pełnosprawnej.
Łącznie 25 dzieci.

W programie półkolonii:
Zabawy integracyjne, kreatywne, zabawy stolikowe;
Treningi samodzielności, czystości i samoobsługi;
Warsztaty kreatywne;
Wyjście do Centrum miasta;
Wyjście Ogród Botaniczny;
Tworzenie muzyki i śpiewanie;
Wyjścia i spacery rekreacyjne.

 

Organizacja zimy w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami będzie formą aktywizacji społecznej dzieci specjalnej troski w wielu przypadkach z niepełnosprawnością sprzężoną, rehabilitacji poprzez zabawę, propagowaniem ruchu i czynnego wypoczynku poprzez udział w zajęciach sportowych dostępnych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz formą edukacji artystycznej w zakresie plastyki, rytmiki i muzyki.

 

11. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane będzie na terenie Krakowa w KSOS Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Kurdwanów Nowy ul. M.B. Wysłouchów 34.

Zajęcia będą odbywały się od 12-16.02.2024 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 13.00).

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (autyzmem, narządem wzroku, ZD, ZA, upośledzenie umysłowe i inne) w wieku od 6 do 24 r. ż. Łącznie 15 dzieci.

W programie półkolonii:
Zajęcia na pływalni;
Gry i zabawy ruchowe;
Aktywności na świeżym powietrzu;
Warsztaty plastyczne;
Kino letnie;
Wycieczki: Ogród Doświadczeń, Muzeum Iluzji, Muzeum Żywych Motyli.
 
Komunikat na stronie Krakow.pl

 

Łącznie w półkoloniach zimowych będzie uczestniczyło 232.