górne tło

Listopad w Radzie Miasta Krakowa

2 sesje - trzy posiedzenia, ślubowanie nowego radnego, laureat Nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza, wybór prezydium Młodzieżowej Rady Krakowa XI kadencji, no i akcja zbierania darów dla podopiecznych krakowskiego schroniska. Oj, działo się w listopadzie!

 

W listopadzie Rada Miasta Krakowa obradowała trzy razy. 122 sesja RM była podzielona na dwa posiedzenia (8 i 15 listopada) ze względu na prace nad zaopiniowaniem przez Radę projektu audytu krajobrazowego, przedstawionego przez Marszałka Województwa. Podczas 122. sesji ślubowanie złożył Jerzy Woźniakiewicz, który został radnym w związku z wygaśnięciem mandatu Lecha Kucharskiego. Został on członkiem komisji: Kultury i Ochrony Zabytków; Praworządności; Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii, Zdrowia i Uzdrowiskowej oraz Promocji i Turystyki. 123. sesja Rady Miasta Krakowa odbyła się 22 listopada.

Jak co roku została przyznana Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza. To wyróżnienie przyznawane jest od 2005 roku za wybitne osiągniecia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej.  W tym roku laureatem został Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog, antropolog i historyk, człowiek dialogu międzykulturowego oraz promotor idei Europy „małych ojczyzn”.

W listopadzie również młodzieżowi radni Krakowa wybrali prezydium. To już XI kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa, a w tej kadencji (2023-2024) liczy  ona 47 radnych. Prezydium i garść informacji o MRK znajdziesz tutaj.

W listopadzie ruszyła kolejna, już piąta akcja pomocy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, organizowana przez RMK. Akcja, która odbywa się pod hasłem „MikoMIAUki, MikoHAUki - przygarnij lub nakarm!” skierowana jest do wszystkich mieszkańców, zachęca do adopcji zwierząt z krakowskiego schroniska lub zapełnienia psich i kocich misek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami pracy Rady Miasta w listopadzie.

Oto podsumowanie:

77 złożonych projektów uchwał

72 złożonych interpelacji

2 sesje  ( 3 posiedzenia)

29 posiedzeń komisji

13 dyżurów

33 podjęte uchwały  i rezolucje

Przypominamy też, że sesje Rady Miasta Krakowa można śledzić online.