Biblioteka Kraków

Miejsce świadczenia ulgi:
ul. Powroźnicza 2 , 30-307 Kraków
Telefon:
sekretariat +48 12 61 89 100
Opis ulgi:

Zwolnienie z opłat dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem za wydarzenia organizowane przez pracowników Biblioteki Kraków.

Zniżka nie obejmuje opłat za wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne.

Czas trwania:
całoroczna

Dane podmiotu świadczącego ulgę

Nazwa:
Biblioteka Kraków
Adres siedziby:
Plac Im. Nowaka-Jeziorańskiego 3 , 31-154 Kraków
Telefon:
sekretariat +48 12 61 89 100
Logo:
Opis:

Biblioteka Kraków powstała w wyniku połączenia czterech samodzielnych dzielnicowych sieci bibliotek: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wymienione Biblioteki decyzją Rady Miasta Krakowa od 1 stycznia 2017 roku stanowią jedną samorządową jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków. Nowa instytucja prowadzi działalność statutową za pośrednictwem Biblioteki Głównej i 56 filii bibliotecznych funkcjonujących pod dotychczasowymi adresami.

Zakres działania Biblioteki Kraków obejmuje wykonywanie zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnienie mieszkańcom Krakowa dostępu do materiałów i usług bibliotecznych.

Siedziba główna Biblioteki Kraków, gdzie znajdą się wypożyczalnie i czytelnie, sale wystawowe i konferencyjne oraz multimedialne sale warsztatowe, docelowo będzie umieszczona w zabytkowym zajeździe kazimierskim przy ulicy Krakowskiej 29 (róg ul. Węgłowej). Na okres jego remontu i modernizacji, administracja i działy merytoryczne Biblioteki Kraków zostały ulokowane w gmachu Dworca Głównego PKP w Krakowie, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3