Ogłoszenie Konkursu Projektów dla Klubów Sportowych na 2020 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zgodnie z zapisami §8 ust.3 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071) - ogłoszony został KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW w ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU w 2020 roku.

Ogłoszenie Konkursu Projektów dla Klubów Sportowych na 2020 r.
Fot. pixabay.com

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym treść ogłoszenia, formularz wniosku i rozliczenia, instrukcje wypełniania wniosków dla poszczególnych zadań zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu: al. Powstania Warszawskiego 10, Vp.

Tagi: dotacje, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Jerzy Gąsiorowski
Podmiot publikujący: Wydział Sportu
Zobacz także