Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Relacja z III Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity

Ochrona przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi – III międzynarodowe forum w Krakowie.

24 września 2018 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja pt. „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity.”

Rewolucja cyfrowa jest w przededniu wprowadzenia nowej generacji technologii – 5G. W celu przyspieszenia transmisji danych zaproponowano wykorzystanie częstotliwości, które nigdy wcześniej nie były używane w urzą­dzeniach konsumenckich i których wpływ nie został wcześniej zweryfikowany. Nieuchronnie spowoduje to również rozbudowę infrastruktury o nowe stacje bazowe oraz zwiększenie poziomów promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego nieznanego dotąd w przyrodzie. Z drugiej strony, dowody naukowe o negatywnym wpływie sztucznych pól elektromagnetycznych są1.jpg-zdjecia z konfy coraz silniejsze.

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa podczas otwarcia forum zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy mocno przywiązani do dobrodziejstw jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzeń mobilnych. Każdy z nas ma przynajmniej jed­no - telefon komórkowy, czy nowoczesny smartfon. Telefonia mobilna ułatwia nam również życie dzięki wielu użytecznym aplikacjom. Z drugiej strony, każdy z nas używając urządzeń komunikacji bezprzewodowej w domu, w szkole, w miejscu pracy, czy w środkach komunikacji publicznej zwiększa poziomy sztucznych pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku naturalnym.

Ponadto Prezydent podkreślił, że z drugiej strony wszyscy jesteśmy zobowiązani do dbania o nasze naturalne środowisko nie tylko po to, aby zostawić miasto w dobrej kondycji następnym pokoleniom, ale przede wszystkim dlatego, aby osoby, które żyją wśród nas nie doznawały dyskomfortu życia w wielkim mieście. Na tym polega zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w Art. 5 Konstytucji RP oraz określona w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Zwrócił uwagę, że władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w kierunku zrównoważonego rozwoju cyfryzacji w Polsce. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek RMK, powstała mapa stacji bazowych telefonii komór­kowej, zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, dzięki któremu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pomiarem akredytowanym może zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje eks­pozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24 godzinnych pomiarów.

2.jpg-zdjecia z konfyWażnym krokiem, który dokonano w tym roku to zaproponowanie kompleksowego „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022” i oddanie go do publicznych konsultacji. Ponadto, do Strategii Rozwoju Krakowa 2030 wpisano w Obszarze IV „Jakość Życia” działanie pod nazwą „Ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych (PEM)”.  (link)

Za działania podejmowane w tym zakresie Prezydent wręczył radnej Marcie Patenie odznakę Honoris Gratia.

Materiał wideo w języku polskim:

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa i Marta Patena, Radna Miasta Krakowa, „Otwarcie Forum”

Video in English:

Jacek Majchrowski, Mayor of Krakow and Marta Patena, Councillor of the City of Krakow, ”Opening of the Forum”3.jpg-zdjecia z konfy

Wychodząc naprzeciw kolejnym wyzwaniom jakie stanęły przed Miastem Kraków, na trzecią edycję  konferencji zaproszono gości zagranicznych oraz krajowych. Wśród prelegentów zagranicznych, Włochy reprezentowała kierownik badań w Instytucie Ramazzini, dr Fiorella Belpoggi z wykładem „Rakotwórcze działanie stacji bazowych telefonii komórkowej? – najnowsze wyniki badań in vivo”.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Fiorella Belpoggi, „Rakotwórcze działanie stacji bazowych telefonii komórkowej? – najnowsze wyniki badań in vivo”

Video in English:

Dr Fiorella Belpoggi, ”Carcinogenic effect of base station environmental emission? – the latest results of in vivo studies”

4.jpg-zdjecia z konfyFrancuskie działania w zakresie ochrony użytkowników telefonów komórkowych zaprezentował dr Marc Arazi, lekarz, który przedstawił  kulisy i globalne skutki afery „PhoneGate”.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Marc Arazi, „PhoneGate Alert: globalny problem zdrowia publicznego dla użytkowników telefonów komórkowych”

Video in English:

Dr Marc Arazi, ”PhoneGate Alert: global public health issue for mobile phone users”

 

Ze strony polskiej, innowacyjne w skali świata działania w zakresie minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego i ochrony użytkowników urządzeń mobilnych przed nadmiernym narażeniem na PEM, przedstawił mgr inż. Przemysław Kitowski, doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz dyrektor działu badań i rozwoju w firmie Mudita.5.jpg-zdjecia z konfy

Materiał wideo w języku polskim:

Mgr inż. Przemysław Kitowski, „Ekotelefon i inne innowacyjne w skali świata rozwiązania w telekomunikacji bezprzewodowej”

Video in English:

Mgr inż. Przemysław Kitowski, „Ecophone and other global innovative solutions in wireless communication”

 

6.jpg-zdjecia z konfyReferat pt. „Rola organów państwa w zakresie działań prewencyjnych i ochronnych przed nadmiernym narażeniem ludności na pola elektromagnetyczne” wygłosił w imieniu prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Edward Lis – Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie.

Materiał wideo w języku polskim:

Edward Lis, Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie, „Rola organów państwa w zakresie działań prewencyjnych i ochronnych przed nadmiernym narażeniem ludności na pola elektromagnetyczne”

Video in English:

Edward Lis, Director of the Supreme Chamber of Control (NIK) Office in Lublin, ”Role of state authorities in preventive and protective actions aimed at protecting people from excessive exposure to EMFs”

7.jpg-zdjecia z konfy

Dr. inż. Jacek Stępień z Akademii Górniczo Hutniczej  zaprezentował początki  budowy monitoringu pól elektromagnetycznych w Krakowie.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr inż. Jacek Stępień, „Monitoring pól elektromagnetycznych w Krakowie”

Video in English:

Dr inż. Jacek Stępień, ”EMF monitoring in Krakow”

 

Wyniki pomiarów PEM z wykorzystaniem osobistych ekspozymetrów przedstawiła dr Barbara Gałdzińska-Calik z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa realizującego zadania miasta w tym zakresie.

Materiał wideo w języku polskim:

Dr Barbara Gałdzińska-Calik, „Wyniki pomiarów PEM w Krakowie z wykorzystaniem osobistych ekspozymetrów”

8.jpg-zdjecia z konfyNa zakończenie konferencji, podsumowanie i kierunki działań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi na szczeblu samorządowym, krajowym i globalnym przedstawił gość specjalny, prof. Olle Johansson ze Szwecji – prelegent z I Forum, które odbyło się w 2016 roku.

Materiał wideo w języku polskim:

Prof. Olle Johansson, „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – podsumowanie i kierunki działań”

Video in English:

Prof. Olle Johansson, ”Protection from EMFs – summary and lines of the activities”

9.jpg-zdjecia z konfy

To już tradycja, że działaniom Krakowa w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi towarzyszą grafiki Pawła Kuczyńskiego. Wybitny polski artysta, który zdobył już ponad 140 nagród i wyróżnień, stworzył serię ilustracji poświęconych mediom społecznościowym i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. Jego grafiki rozpoznawalne na całym świecie dają widzowi satyryczne spojrzenie na niektóre trudne aspekty cyfrowej rzeczywistości. Pokazują, jak rozwój cywilizacji informacyjnej opartej na technologii mobilnej przybliża do siebie ludzi, ale często też oddala. Jak jest katalizatorem rozpowszechniania wiedzy, ale i dezinformacji oraz plotek. Jak zmienia w naszym życiu pojęcie komunikacji, ale też bliskości i intymności. Tym razem na zaproszeniu III Forum PEM, znalazła się grafika, która symbolizuje temat trzeciej już konferencji - „Bezpieczne Limity”.

 

Mamy nadzieję, że kolejne forum było okazją do wymiany międzynarodowych opinii i doświadczeń oraz inspiracją do innowacyjnych działań usprawniających komunikację w XXI wieku, a zarazem poprawiających stan środowiska, w którym żyjemy.

W linku szczegółowy program konferencji „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity” (link).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK STAPUREWICZ
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2018-11-26
Data aktualizacji: 2018-11-26
Powrót