Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Produkty Projektu

- „LUDZIE MŁODZI A NIERÓWNOSCI SPOŁECZNE. KRAKÓW NA TLE EUROPY” – raport końcowy CITISPYCE
W imieniu polskich partnerów uczestniczących w międzynarodowym projekcie badawczo-wdrożeniowym CITISPYCE – Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe (Zwalczanie nierówności poprzez innowacyjne praktyki społeczne na rzecz i dla ludzi młodych w Europie) – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Urzędu Miasta Krakowa – pragniemy podzielić się z Państwem wiedzą, spostrzeżeniami i ocenami, które poczyniliśmy w trakcie prac prowadzonych w jego trakcie. W niniejszej publikacji staraliśmy się w sposób syntetyczny przybliżyć zagadnienie społecznych nierówności istotnie determinujących teraźniejszość, przyszłe plany i oczekiwania ludzi młodych zamieszkujących obszary wielkomiejskie. 
Raport „Ludzie młodzi a nierówności społeczne: Kraków na tle Europy” przedstawia wyniki badań terenowych prowadzonych na dwóch krakowskich osiedlach: Mistrzejowicach Nowych i Rżące. Choć omawiane kwestie sytuujemy w szerszym kontekście europejskim, to kluczową ideę stanowi dla nas lokalność – traktowana jako postrzeganie świata, poczynając od perspektywy „własnego podwórka”. Problemy ludzi młodych są bowiem pochodną tego co dzieje się w ich rodzinie, szkole, osiedlu i w pierwszym miejscu pracy. To tam kształtują się postawy, wzorce postępowania i wartości, które w największym stopniu oddziałują na wybory podejmowane w dorosłym życiu. Podstawowym celem  raportu było zatem opisanie i wyjaśnienie wyzwań wkroczenia w dorosłość dotyczących młodych mieszkańców Krakowa. 
Jednakże w naszych działaniach nie ograniczyliśmy się do diagnozy problemów. Przedstawione treści dotyczą bowiem również oddolnych inicjatyw skierowanych do ludzi młodych, a mających na celu zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do możliwości rozwoju w środowisku wielkomiejskim. Zachęcamy w szczególności do zapoznania się z opisem projektu „Ukryte Skrzydła” – inicjatywy wdrożonej przy udziale partnerów CITISPYCE a inspirowanej innowacją społeczną z Birmingham w Wielkiej Brytanii. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z Państwa zainteresowaniem, przychylnością, a także zainspiruje do twórczego rozwijania działań, które staraliśmy się zrealizować.

- Zapraszamy Państwa do pobrania raportu na temat społeczno-ekonomicznej sytuacji młodych ludzi w Krakowie w kontekście całego kraju będącego wynikiem prac w ramach działania 2 (Work Package 2 – Baseline study). Plik do pobrania tutaj (raport jest w j. angielskim).

- Na stronie lidera projektu można znaleźć raport zbiorczy porównujący sytuację 10 krajów uczestniczących w projekcie (http://www.aston.ac.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=169783)

- Zapraszamy do pobrania raportu na temat problemów doświadczanych przez młodych mieszkańców dwóch osiedli będących przedmiotem badania, Mistrzejowic i Rżąki oraz usług społecznych oferowanych im przez samorząd i organizacje pozarządowe. Plik do pobrania tutaj (raport jest w j. angielskim).

- Na stronie lidera można znaleźć raport zbiorczy porównujący sytuację 20 osiedli badanych w 10 miastach europejskich oraz wskazujący na problemy wspólne dla analizowanych przestrzeni miejskich (http://www.aston.ac.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=177113) a także „mapę” polityk publicznych adresowanych do młodych ludzi (http://www.aston.ac.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=177115)

-Menu społecznych praktyk innowacyjnych w Europie

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA KAMIENIARZ
Podmiot publikujący: Wydział Sportu
Data publikacji: 2014-03-18
Data aktualizacji: 2016-01-26
Powrót