Sport przeciw wykluczeniom

Sport przeciw wykluczeniom
Fot. Radosław Dyduch

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

REGULAMIN >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

  • wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią,
  • kształtowanie w uczestnikach pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami oraz przemocą,
  • wzrost aktywności sportowo – rekreacyjnej i edukacyjnej wśród krakowskich dzieci i młodzieży,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
  • zdolność do korzystania przez uczestników z przysługujących im praw.

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

  • przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem agresji doświadczanej w szkole oraz grupach środowiskowych i sposób ich unikania – zajęcia z profilaktyki kryminalnej,
  • uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii,  alkoholizmu i tzw. "dopalaczy"  – zajęcia z profilaktyki uzależnień,
  • przedstawienie problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz zasady postępowania w przypadku ataku - zajęcia z zagrożeń terrorystycznych,
  • nauczenie podstaw samoobrony – trening samoobrony wobec agresji fizycznej,
  • nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia śródroczne odbywają się w godzinach popołudniowych, 4-5 razy w tygodniu tak, aby nie kolidowały z harmonogramem zajęć lekcyjnych. W okresie wakacji letnich, odbywać się będą w czasie dwóch 14 dniowych obozów rekreacyjno – szkoleniowych nad morzem.

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

 

AKTUALNOŚCI:

Harmonogram realizacji zajęć stałych programu "Sport przeciw wykluczeniom" od stycznia do czerwca 2020 roku

 

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom

 

Tagi: kraków, sport

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Jakub Papierz
Podmiot publikujący: Wydział Sportu