Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sport przeciw wykluczeniom

Przejdź do:

OPIS PROGRAMU >>>

HARMONOGRAM >>>

REGULAMIN >>>

AKTUALNOŚCI >>>

Program „Sport przeciw wykluczeniom” jest realizowany w celu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną oraz zajęcia sportowe.

 Głównymi celami i zadaniami programu są:

  • wzrost poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią,
  • kształtowanie w uczestnikach pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami oraz przemocą,
  • wzrost aktywności sportowo – rekreacyjnej i edukacyjnej wśród krakowskich dzieci i młodzieży,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
  • zdolność do korzystania przez uczestników z przysługujących im praw.

Realizacja założonych celów programu realizowana jest w ramach pięciu głównych bloków tematycznych:Krakowski Klub OYAMA

  • przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem agresji doświadczanej w szkole oraz grupach środowiskowych i sposób ich unikania – zajęcia z profilaktyki kryminalnej,
  • uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii,  alkoholizmu i tzw. "dopalaczy"  – zajęcia z profilaktyki uzależnień,
  • przedstawienie problematyki współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz zasady postępowania w przypadku ataku - zajęcia z zagrożeń terrorystycznych,
  • nauczenie podstaw samoobrony – trening samoobrony wobec agresji fizycznej,
  • nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Aktualnie zajęcia odbywają się w formie on-line, szczegóły w aktualnościach poniżej.

Spotkania prowadzą trenerzy i instruktorzy Krakowskiego Klubu OYAMA, zrzeszeni w OYAMA Polskiej Federacji Karate oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści, wykonawcy – koordynatorzy tematyczni programu: funkcjonariusz Wydziału Prewencji Kryminalnej, Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, trener Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Praw Dziecka UNICEF.

 

AKTUALNOŚCI:

Aktualnie zajęcia prowadzone są w formie on-line, szczegóły w linkach poniżej:

http://oyama-krakow.pl/index?_ga=2.87503964.579651339.1587539825-594012601.1585565920

http://oyama-krakow.pl/news/detal/temat/zajecia-w-czasie-epidemii-/nr/6w

Nieaktualne - Harmonogram realizacji zajęć stałych programu "Sport przeciw wykluczeniom" od stycznia do czerwca 2020 roku

 

Więcej informacji o programie „Sport przeciw wykluczeniom

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jakub Papierz
Podmiot publikujący: Wydział Sportu
powrót