Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Zajęcia z profilaktyki kryminalnej

Podczas zajęć z profilaktyki kryminalnej dzieci i młodzież są zapoznawane z zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w domu, w drodze do szkoły, parku, na podwórku, w bezpośrednich kontaktach z obcymi, przez Internet czy telefon. Uczestnicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego zachowania w sytuacji kradzieży, pobicia, molestowania seksualnego czy porwania. Uczniowie poznają również swoje prawa, oraz procedury właściwego postępowania w przypadku ich łamania.

Zajęcia z zagrożeń terrorystycznych

Uczestnicy szkoleni są w zakresie celowych zachowań w sytuacji ataku terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych, broni lub porwania. Uczestnicy zdobywają umiejętności skutecznego informowania służb w przypadku zagrożenia terrorystycznego, przekazywania istotnych danych, prawidłowej reakcji świadków zdarzenia w przypadku uprowadzeni osoby, współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jak również sposobów skutecznej i bezpiecznej ewakuacji.

Zajęcia z profilaktyki uzależnień

Uczestnicy zostają zapoznawani z zagrożeniami, jakie wiążą się z ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy (objawy spożycia, mechanizm i konsekwencje uzależnień).

Treningi samoobrony wobec agresji fizycznej

Zajęcia polegające na nauce pożądanych postaw i zachowań wobec rozpoznanego zagrożenia, połączonego z nieuniknioną agresją fizyczną ze strony rówieśników lub osób starszych, opanowanie skutecznych technik przemieszczania się, obrony i kontrataków.

Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

Uświadamianie uczniom potrzeby odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, szkolenie w zakresie standardowych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zaznajomienie dzieci z numerami telefonów alarmowych oraz ze sposobem informowania służb pogotowia o niebezpiecznym zdarzeniu, jak również przeprowadzanie podstawowych szkoleń o uszkodzeniach ciała, kontuzjach, udzielaniu pierwszej pomocy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MONIKA CHRUSZCZ
Podmiot publikujący: Wydział Sportu
powrót