Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Staże w GUP

Grodzki Urząd Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje zadania w zakresie przewidzianym ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn.zm.). Oferta Urzędu skierowana jest do bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wśród form pomocy oferowanych przez Urząd są staże oraz szkolenia. Są one przeznaczone wyłącznie dla osób, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i zostały uznane za osoby bezrobotne. W przedstawionym stanie prawnym, beneficjentami staży oraz szkoleń mogą zostać bezrobotni studenci studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe warunki odbywania stażu regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

 

Kontakt:    

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34, pok. 215

tel. (12) 68 68 215, (12) 68 68 275              

Z ofertami staży można zapoznać się w sali 100 i 101, na stanowiskach od 1 do 26.

www.gupkrakow.pl

           

pokaż metkę
Osoba publikująca: DAGMARA BOBROWSKA-DZIDUSZKO
Podmiot publikujący: Wydział Rozwoju Miasta
powrót