Funkcjonowanie ogródków gastronomicznych

Funkcjonowanie ogródków gastronomicznych
Fot. www.krakow.pl
 • konieczne jest uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi (ZIKiT) lub zawarcie umowy z Gminą Miejską Kraków (Wydział Spraw Administracyjnych UMK),
 • niezbędne jest uzyskanie opinii: Miejskiego Konserwatora Zabytków – co do lokalizacji ogródka, Plastyka Miasta – co do projektu architektonicznego ogródka,
 • lokalizacja ogródków:
 • w Rynku Głównym:

Odległość ogródka od elewacji budynku wyznacza linia brukowana w nawierzchni chodnika wokół Rynku Głównego, a odległość od jezdni w Rynku Głównym nie może być mniejsza niż 0,5m, przy zapewnieniu dojścia do budynku na szerokości portalu bramy wjazdowej. Ogródek musi posiadać ogrodzenie od strony jezdni.

 • na pozostałych chodnikach Parku:

Organizacja ogródka jest możliwa przy:

 1. zachowaniu min. 1,5m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych,
 2. zachowaniu wolnej przestrzeni skrajni drogowej min. 0,5 m zgodnie z przepisami odrębnymi,
 3. zachowaniu dojścia lub dojazdu do budynków na szerokości bramy wejściowej lub wjazdowej,
 4. utrzymaniu wszystkich elementów wyposażenia ogródka położonych najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy – w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od światła bramy,
 5. ogrodzeniu ogródków ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść – w przypadku, gdy szerokość ogródka jest większa niż 1m.
 • zakaz stosowania parasoli na przebiegu drogi królewskiej, z wyłączeniem Rynku Głównego,
 • zakaz umieszczania na terenie ogródka: urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania podestów i sztucznych wykładzin,
 • napisy i elementy plastyczne na parasolach dopuszcza się wyłącznie na lambrekinach – mogą to być umieszczone naprzemiennie: logo firmowe lokalu i sponsora prowadzonej działalności lub informacje o danym lokalu lub preferowanych wyrobach.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe