Zgłoś kandydata na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? Zgłoś swojego kandydata do konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości 2019. Tytuł mogą otrzymać osoby, instytucje i organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy, działające na rzecz dialogu międzykulturowego.

Zgłoś kandydata na Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości
Fot. materiały prasowe

Kraków to miasto otwarte i przyjazne. Liczba imigrantów wybierających Kraków jako miejsce do życia od lat systematycznie wzrasta, dlatego ważną rolę w funkcjonowaniu miasta odgrywają osoby i instytucje zaangażowane w dialog międzykulturowy.

– W Krakowie mamy coraz więcej osób przybywających z innych środowisk kulturowych. Zależy nam na tym, by Kraków był miastem naprawdę otwartym – otwartym na wyzwania związane z wielokulturowością, na akceptację różnych systemów wartości i na umiejętność podejmowania dialogu. Chcemy, by zarówno osoby przybywające do nas, jak i dotychczasowi mieszkańcy, czuli się ze sobą dobrze i umieli się porozumiewać. W tym dialogu niezwykle ważni są pośrednicy – osoby i organizacje zaangażowane w autentyczny dialog wielokulturowy. Jako miasto doceniamy ich trudną pracę, dzięki nim wiemy  też, do kogo adresować jakie działania. Zachęcam do zgłaszania osób i instytucji, których działalność możemy wyróżnić i nagrodzić tytułami Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej podczas konferencji prasowej poświęconej konkursowi.

Zgłoszenia do 10 marca

Do wtorku, 10 marca można zgłaszać kandydatury osób i instytucji, które za działania zrealizowane w ubiegłym roku powinny zostać uhonorowane tytułami Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości 2019. Na tytuł mają szansę osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości jest przyznawany w dwóch kategoriach – w konkursie wyróżnione mogą zostać zarówno organizacje pozarządowe, instytucje, firmy i grupy nieformalne, jak też osoby indywidualne.

Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej – skan podpisanego wniosku należy przesłać na adres: otwarty@um.krakow.pl lub osobiście – formularz zgłoszeniowy można złożyć w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK przy ul. Dekerta 24.

Kandydatury rozpatrzy Kapituła Wielokulturowości, powołana przez prezydenta miasta, a zwycięzców poznamy w maju podczas uroczystej gali. Przy wyborze kandydatur do tytułu kapituła uwzględni zakres, różnorodność, innowacyjność oraz efekty działań realizowanych na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Otwarty Kraków

Nagroda przyznawana Krakowskim Ambasadorom Wielokulturowości wpisuje się w realizowany w Krakowie od 2016 roku program „Otwarty Kraków” skupiony na polityce otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców. Program wspiera budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.

Ubiegłoroczni laureaci

Pierwsza edycja konkursu, zorganizowana w 2019 roku, cieszyła się dużą popularnością. Zgłoszono 41 kandydatur do tytułu, spośród których zostało wybranych czterech Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości 2018.

W kategorii osób indywidualnych doceniono działania Urszuli Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego, organizującej inicjatywy wspierające proces integracji oraz konferencje poświęcone problematyce wielokulturowości w polskiej szkole. Tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości 2018 uhonorowana została także Olha Menko – redaktor naczelna portalu informacyjnego dla Ukraińców.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w serwisie otwarty.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie