Centrum Kultury Podgórza rozwija współpracę z Wilnem

Centrum Kultury Podgórza jest jedną z największych instytucji kultury w Krakowie. Natomiast Dom Kultury Polskiej w Wilnie to jedna z większych polskich placówek tego typu działających na Litwie. Dzięki listowi intencyjnemu, który został podpisany 24 kwietnia 2018 r., stały się one partnerami w działaniu. Główny cel nawiązanej współpracy to wymiana doświadczeń, współorganizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych i cross promocja.

Centrum Kultury Podgórza rozwija współpracę z Wilnem
Fot. ckpodgorza.pl

Centrum Kultury Podgórza i Dom Kultury Polskiej w Wilnie działają w tym samym obszarze i stawiają sobie podobne cele. Zbliżył je do siebie również fakt, że Kraków i Wilno są miastami partnerskimi i starają się zacieśniać wzajemne relacje w różnych dziedzinach – również kulturalnej.

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, który 24 kwietnia 2018 r. podpisali dyrektorzy obydwu instytucji, współpraca między Centrum Kultury Podgórza a Domem Kultury Polskiej w Wilnie będzie ukierunkowana w szczególności na: wymianę doświadczeń w zakresie upowszechniania i promocji kultury oraz edukacji kulturalnej; organizowanie wzajemnych wizyt studyjnych kadry, podczas których pracownicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem partnerskiej instytucji, zakresem jej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz procesem jej tworzenia i rozbudowywania; współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in.: konferencji, wystaw, konkursów, koncertów i konkursów; organizowanie wymiany młodzieży i/lub seniorów z Krakowa i Wilna; a także poznawanie i wzajemną promocję kultury krajów europejskich.

DOM KULTURY POLSKIEJ W WILNIE (DKP) – to jedna z większych polskich instytucji kulturalnych na Litwie. Funkcjonuje od 2001 r. Do priorytetów działalności DKP należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej na tym terenie. Ważnym zadaniem DKP jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru oraz pielęgnowanie wartości, które od pokoleń kształtują tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie. Współpracuje z licznymi polskimi organizacjami społecznymi – w gmachu DKP działa ich ponad 30. Dom Kultury Polskiej w Wilnie organizuje m.in. koncerty, wieczory poezji, spotkania artystyczne, wystawy, spektakle teatralne, wykłady popularno-naukowe, kiermasze polskiej książki i pokazy filmów, a także obchody polskich świąt narodowych i kalendarzowych (Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela itp.). Przy DKP działają również kółka artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie CKP

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie