Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe, zainteresowane podmioty do udziału w trwających od 13 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. konsultacjach społecznych w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028.

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028
Fot. materiały prasowe

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych podmiotów w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano:

  1. Spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach 17.00-19.00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro.
  2. Zbieranie formularzy konsultacyjnych. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:
  • przesyłając na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia);
  • przesyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście (do sekretariatu – segment B, III piętro, pokój nr 08,) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024-2028;
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024-2028.

3. Dyżury telefoniczne w dniach:

Terminy dyżurów                          w godzinach                         Telefony kontaktowe – Referat ds. Wielokulturowości,
                                                                                             ds. Projektów Społecznych i Polityki Równościowej

13 czerwca (czwartek)                  15.00-18.00                         12 616 5769

14 czerwca (piątek)                      15.00-18.00                         12 616 7804

17 czerwca (poniedziałek)             15.00-18.00                         12 616 5769

18 czerwca (wtorek)                     10.00-14.00                         12 616 7804

20 czerwca (czwartek)                  15.00-18.00                         12 616 5769

21 czerwca (piątek)                      15.00-18.00                         12 616 7809

24 czerwca (poniedziałek)             15.00-18.00                         12 616 7808

25 czerwca (wtorek)                     15.00-18.00                         12 616 7821

26 czerwca (środa)                       15.00-18.00                         12 616 7821

27 czerwca (czwartek)                  15.00-18.00                         12 616 5806

28 czerwca (piątek)                      10.00-14.00                         12 616 7809

1 lipca (poniedziałek)                    15.00-18.00                         12 616 6062

2 lipca (wtorek)                            15.00-18.00                         12 616 6062

3 lipca (środa)                              15.00-18.00                         12 616 7808

4 lipca (czwartek)                         15.00-18.00                         12 616 7808

5 lipca (piątek)                             15.00-18.00                         12 616 5806

 

Pliki do pobrania:

  • projekt Programu Otwarty Kraków na lata 2024-2028 [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla mieszkanek i mieszkańców [DOCX/PDF],
  • formularz konsultacyjny dla NGO [DOCX/PDF].

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2024-06-13
Data aktualizacji: 2024-06-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź