Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O potrzebach osób z niepełnosprawnością i polityce równościowej. Wizyta studyjna delegacji miasta Kijowa

Wspieranie potrzeb osób z niepełnosprawnością, polityka równościowa i antydyskryminacyjna – to tematy, którym poświęcona była wizyta studyjna delegacji miasta Kijowa. Z doświadczeniem i dobrymi praktykami Krakowa goście z Ukrainy zapoznali się 15 i 16 grudnia.

Spotkanie Pełnomocnika Prezydenta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnością Bogdana Dąsala z delegacją Kijowa
Fot. Wiesław Majka

Jak podkreśliła stojąca na czele delegacji Lesia Petrivska – Pełnomocniczka Mera Kijowa ds. Osób z Niepełnosprawnością i członek stałej Komisji Rady Miasta Kijowa ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Socjalnej – kijowianie nie przypadkowo wybrali Kraków na cel wizyty studyjnej. „W Kijowie rozmawiałam z wieloma osobami z niepełnosprawnością, którzy mieli okazję odwiedzić Kraków służbowo lub turystycznie. Rekomendowali oni Państwa miasto jako wzór do naśladowania w zakresie wielu rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością” – mówiła Pani Petrivska podczas spotkania z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnością Bogdanem Dąsalem. Pełnomocniczce Mera towarzyszyła radna miasta Kijowa Olesia Zubrytska oraz Dyrektor Wydziału Polityki Socjalnej Kijowskiej Miejskiej Administracji Ruslan Svitlyi.  

Pierwszego dnia wizyty goście kompleksowo zapoznali się z polityką Krakowa w zakresie wspierania potrzeb osób z niepełnosprawnością. Podczas spotkania, którego gospodarzem był Pełnomocnik Bogdan Dąsal, przedstawiciele wydziałów merytorycznych oraz krakowskich spółek miejskich opowiedzieli o działaniach i udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością w takich dziedzinach, jak: transport, miejski system informacji, pomoc społeczna, medycyna i rehabilitacja, kultura i rozrywka, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, edukacja, sport, dostępność architektoniczna i inne działania na rzecz szeroko pojętej idei „miasta dostępnego”. O pracy Pełnomocnika Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnością i jego zespołu rozmawiano podczas obiadu w restauracji pensjonatu „U Pana Cogito” – placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, która od 20 lat działa na rzecz rehabilitacji i wsparcia zawodowego osób z problemami psychicznymi.  

Drugi dzień wizyty studyjnej delegacja rozpoczęła od zwiedzania miejskiego Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (os. Hutnicze 5). O organizacji pracy placówki, jej misji, potrzebach jej podopiecznych i pozyskiwaniu środków kijowianom opowiedziała Dyrektor DPS Nowa Huta Marta Chechelska.

Na koniec delegacja spotkała się z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej Niną Gabryś oraz Kierownikiem Referatu ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej Magdaleną Furdzik. Kijowianie mieli okazję dowiedzieć się więcej o realizowanych w Krakowie działaniach na rzecz praw kobiet i społeczności LGBT+, promowaniu równości w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym, jak również miejskich projektach na rzecz wielokulturowości i pomocy cudzoziemcom. Z dużym uznaniem ze strony gości spotkały się założenia Programu Otwarty Kraków, a w szczególności urzędowe materiały i poradniki Krakowa dostępne w języku ukraińskim. Więcej czasu poświecono również działaniom miast w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Stolica Ukrainy i miasto bliźniacze Krakowa może pochwalić się sporym dorobkiem w zakresie działań na rzecz równości płci. W Wydziale Polityki Socjalnej miasta Kijowa działa osobny referat ds. polityki równości i gender. Rada Miasta Kijowa jest w trakcie uchwalania strategicznego dokumentu określającego priorytety w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu publicznym na lata 2022-2024. Dokument ten wiąże się z konkretnymi projektami, które będą finansowane przez miasto i międzynarodowe organizacje. Na kolejny rok Kijów planuje m.in. genderowy audyt we wszystkich miejskich wydziałach i spółkach. Tematyka równości płci, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy na każdym tle jest dla Kijowa ważna i aktualna. Może ona stanowić kolejny, istotny element współpracy i wymiany doświadczeń naszych miast.

Zobacz zdjęcia z wizyty w OTO FOTOkronice Miasta Krakowa

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-12-16
Data aktualizacji: 2022-01-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź