Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców on-line

Od 11 stycznia Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, działający w ramach Centrum Wielokulturowego, do czasu podpisania umowy z nowym operatorem udziela informacji i porad dla cudzoziemców w formie on-line.

Fot. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców

Punkt informacyjny zakończył swoją działalność 31 grudnia 2020 roku. Unieważnioniony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Centrum Wielokulturowe”, zakończyła się też realizacja umowy na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej „U-Work”.

Do czasu ogłoszenia nowego konkursu ofert oraz wyłonienia operatora Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców udzielanie informacji i porad dla cudzoziemców, będzie realizowane w formie on-line przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Kontakt elektroniczny działa od 11 stycznia 2021 do czasu podpisania umowy z nowym operatorem. W związku z tym wszystkich obcokrajowców mieszkających w Krakowie, potrzebujących informacji w zakresie realizowanym przez Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, prosimy o przesyłanie zapytań na adres: otwarty@um.krakow.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 887 201 598.

Dyżury konsultantów będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00 oraz w sobotę 9.00 do 14.00.

Korespondencję prosimy przesyłać na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, ul. Dekerta 24 segment B pok. 12.

Zakres udzielanych porad obejmujących następujące obszary:

 1. edukacja;
 2. służba zdrowia;
 3. kultura;
 4. pomoc społeczna;
 5. rynek pracy, meldunek, zatrudnienie, świadczenia realizowane na rzecz bezrobotnych i osób w sytuacjach kryzysowych;
 6. uzyskanie prawa jazdy, nr PESEL, rejestracji urodzeń i zgonów;
 7. pomoc społeczną oraz korzystania ze świadczeń rodzinnych;
 8. niepełnosprawność;
 9. pomocy ofiarom dyskryminacji lub przemocy;
 10. wynajem mieszkań oraz przepisów wynajmu lokali i mieszkań w Polsce;
 11. kursów bezpłatnych oraz komercyjnych dla cudzoziemców realizowanych terenie Krakowa;
 12. innych ważnych spraw życiowych.

Punkt prowadzi również porady prawne po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

Punkt udziela też ogólnych informacji dotyczących z zakresu:

 • formalności z zakresu legalizacji pobytu, uzyskania Karty Polaka, obywatelstwa, pozwolenia na pracę;
 • organizacji działających na rzecz migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych działających w Krakowie.

Informacje udzielane są w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Jednocześnie przypominamy, że obsługą cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu zajmuje się

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Cudzoziemców
Kraków, ul. Przy Rondzie 6
(strefy obsługi cudzoziemców: parter – sala obsługi nr 1, sala obsługi nr 2; I piętro – pok. 105 - 106)

Adres do korespondencji
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
fax 12 39 21 354
e-mail: info.opt@muw.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ponadto w ramach realizowanego przez Wydział Polityki Społecznej MUW w Krakowie projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, 22 października 2018 roku uruchomił Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich (Kraków, ul. Basztowa 22, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52).

Punkty Informacyjno-Doradcze świadczą kompleksową pomoc i wsparcie dla obywateli państw trzecich min. w kwestiach administracyjnych i prawnych, np. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, świadczeń socjalnych, pracowniczych, a także spraw administracyjnych napotykanych przez obywateli państw trzecich w codziennym życiu w Polsce. W Punktach można uzyskać pomoc w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.

W związku z czasową zmianą organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, pracownicy Punktów dostępni są pod nr infolinii informacyjno-doradczej: tel. 12 426 90 01, (18) 540 23 26 oraz adresem e-mail: fami@muw.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-01-05
Data aktualizacji: 2021-01-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat