3 x Chorwacja. Spotkanie przedstawicieli Splitu, Puli i Zadaru w krakowskim magistracie

20 maja 2014 r. Zastępca Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel przyjął na spotkaniu w Urzędzie Miasta Krakowa przedstawicieli trzech pięknych i popularnych regionów (żupani) Chorwacji. Byli wśród nich wiceprezydent Splitu Aida Batarelo, wiceburmistrz Puli Elena Puh-Belci  oraz przedstawiciele Żupani Istryjskiej (władz regionu Istrii), Miasta Zadaru oraz Żupani Zadarskiej.

3 x Chorwacja. Spotkanie przedstawicieli Splitu, Puli i Zadaru w krakowskim magistracie
Fot. Paweł Krawczyk

Wizyta związana była z projektem „3 x Chorwacja" realizowanym przez Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. W czasie rozmowy Tadeusz Trzmiel wprowadził gości  w historię Krakowa i jego znaczenie na przestrzeni wieków, jak również w aktualną sytuację gospodarczą miasta. Opowiedział także o roli, jaką odgrywa Kraków na mapie Polski i o boomie turystycznym, którego doświadczamy od lat.

Rok 2014 to 10 –lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ta okoliczność była okazją  do wymiany doświadczeń na temat możliwości wynikających z członkostwa  i rozmów o przyszłych, możliwych do realizacji wspólnych działaniach. Pomimo, że goście reprezentowali najpiękniejsze i najbardziej popularne turystycznie regiony Chorwacji, otwarcie przyznali, że Kraków i jego wyjątkowa atmosfera zrobiły na nich ogromne wrażenie. Warunkiem dalszego rozwoju turystyki byłoby uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych między Krakowem a Chorwacją. Wówczas z pewnością wzrosłoby zainteresowanie wizytami w Krakowie, a także znacznie wzrósłby – i tak już znaczący na tle innych europejskich krajów – udział turystów z Polski, szczególnie z jej południowych regionów. Przedstawiciele chorwackich miast przyznali, że od kilku lat nawiązywane są nowe umowy o współpracy pomiędzy miastami i regionami Chorwacji  i Polski,  niewątpliwie także dzięki aktywnej działalności Konsula Honorowego Pawła Włodarczyka, który stara się budować więzi gospodarcze i turystyczne nie tylko pomiędzy przedstawicielami administracji, ale głównie pomiędzy przedsiębiorcami obydwu krajów. W ślad za tym idą wydarzenia kulturalne – koncerty, wystawy, i inne przedsięwzięcia , które sprzyjają wzajemnemu poznaniu i nawiązaniu osobistych kontaktów pomiędzy narodami, historycznie połączonymi więziami kulturowymi i politycznymi już od XV wieku. Właśnie o tych historycznych związkach i silnym fundamencie dzisiejszych relacji wspomniała w czasie spotkania Ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić.

W programie Dnia Chorwackiego w Krakowie zawarte były spotkania o charakterze gospodarczym – w Izbie Przemysłowo- Handlowej oraz prezentacja turystyczna przedsiębiorców z branży turystycznej obydwu krajów. Chorwaci częstowali i sprzedawali swoje wyroby tradycyjne, m.in. wina, sery, oliwki... A wieczorem w Filharmonii Krakowskiej miała miejsce wielka uczta chorwacka: Ana Rucner - sławna chorwacka wiolonczelistka wraz z kwartetem smyczkowym zagrała Rapsodię Słowiańską, Adagio na smyczki Albinoniego oraz utwór poświęcony Slawonii, regionowi  szczególnie doświadczonemu w ostatnim czasie powodzią.  W drugiej części wieczornego koncertu licznie zgromadzona w Filharmonii publiczność miała przyjemność oglądnąć multimedialny pokaz poświęcony najpiękniejszym regionom Chorwacji na tle harmonijnie dopasowanej muzyki – czasami nostalgicznej i romantycznej, czasami żywiołowej i porywającej, oraz  solowego występu utalentowanej wiolonczelistki.

Ta muzyczna Chorwacja wyczarowana w czasie gali w Filharmonii Krakowskiej na długo zostanie w pamięci widzów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie