Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dyplomatyczny początek roku

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski spotkał się z krakowskimi dyplomatami. Noworoczne spotkanie z korpusem konsularnym 13 stycznia odbyło się - tradycyjnie - w nowej miejskiej lokalizacji: oddziale Muzeum Fotografii MuFo przy ul. Rakowickiej.

Spotkanie Prezydenta Jacka Majchrowskiego z krakowskim korpusem konsularnym w 2022
Fot. Bogusław Świerzowski

Prezydent oficjalnie powitał nowo powołanych konsulów, dla których - choć rozpoczęli swoją misję w 2020 roku - było to pierwsze noworoczne spotkanie w gronie krakowskich dyplomatów. Prezydent podkreślił, że dzięki nowo otwartym placówkom Kraków stał się liderem – zaraz po Warszawie – pod względem liczby zagranicznych przedstawicielstw. Obecnie działa ich w naszym mieście aż 39.  

W swoim wystąpieniu Prezydent zachęcił dyplomatów do zapoznania się z podsumowaniem na temat współpracy międzynarodowej Krakowa w 2021 roku (dostępne TUTAJ). Prezentując najważniejsze plany na rok 2022, Jacek Majchrowski wskazał na konieczność  rozwoju przemysłu spotkań, także w formule wirtualnej, która stwarza spory potencjał dla tej branży. Równie istotna będzie kontynuacja działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, z uwzględnieniem edukacji ekologicznej, rozwoju terenów zielonych oraz działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Wiele wydarzy się także w obszarze szeroko rozumianej polityki równości, dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, społeczności LGBTQ+ oraz równości płci. Zagadnienia te będą tematem międzynarodowej konferencji, planowanej w Krakowie we wrześniu tego roku.

Wśród planowanych projektów międzynarodowych na uwagę zasługują m.in. inicjatywy związane z obchodami jubileuszu partnerstwa z Orleanem i Bratysławą oraz Roku Polsko-Czeskiego. Ważnym akcentem będzie także 50. rocznica uchwalenia przez UNESCO Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa oraz 30. rocznica powstania Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC, której Prezydent Jacek Majchrowski przewodniczy od 2019 roku. W ten obszar doskonale wpisuje się także ustanowienie Regionalnego Centrum ds. Dziedzictwa Europa Nostra - największej europejskiej organizacji zrzeszającej różne podmioty działające na polu dziedzictwa kulturowego we wszystkich krajach europejskich.

Podczas spotkania głos zabrał także nowo powołany Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. Podziękował on dyplomatom za ich aktywną obecność w Krakowie, za otwieranie naszego miasta na świat w kontekście gospodarczym, kulturalnym i turystycznym.

W imieniu dyplomatów przemawiał Konsul Generalny Niemiec Michael Gross, który – z racji najdłuższego stażu wśród krakowskich konsulów generalnych (zawodowych) – pełni funkcję Dziekana Korpusu Konsularnego. Podziękował on władzom Krakowa za owocną współpracę i wspieranie inicjatyw dyplomatów. Za to, że miasto Kraków jest miastem otwartym, aktywnie działającym na rzecz równouprawnienia przedstawicieli różnych narodowości, płci, wyznań, kultur czy orientacji seksualnej.  

Na zakończenie, Prezydent podziękował przedstawicielom korpusu konsularnego za sympatię dla Krakowa oraz za „zaangażowanie w działania służące pogłębianiu i zacieśnianiu zagranicznych kontaktów miasta”.

 

1.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
10.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
11.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
12.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
13.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
14.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
15.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
2.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
3.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
4.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
5.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
6.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
7.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
8.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
9.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami Bogusław Świerzowski
1.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
10.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
11.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
12.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
13.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
14.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
15.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
2.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
3.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
4.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
5.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
6.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
7.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
8.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
9.jpg-Noworoczne spotkanie Prezydenta Majchrowskiego z konsulami
pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2022-01-14
Data aktualizacji: 2022-01-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź