Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

"Uzależniony od Krakowa"! Wizyta pastora Friedricha Magiriusa

Od 15 do 18 listopada w naszym mieście przebywał pastor Friedrich Magirius z Lipska - zasłużony niemiecki działacz społeczno-polityczny, budowniczy polsko-niemieckiego pojednania, a także Honorowy Obywatel Miasta Krakowa od 2005 roku.

Wizyta pastora Friedricha Magiriusa w Krakowie w 2021 roku. Pastor rozmawia z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim
Fot. Wiesław Majka

Wizyta pastora Magiriusa w Krakowie była planowana jeszcze w ubiegłym roku, w związku z jubileuszem 90-lecia wybitnego działacza oraz 15. rocznicą otrzymania przez Friedricha Magiriusa tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. Choć sytuacja pandemiczna spowodowała przesunięcie terminu, pastor podkreślał, że mająca charakter podsumowania jego działalności podróż do naszego miasta była jego wielkim marzeniem.

Podczas rozmowy z Prezydentem Jackiem Majchrowskim pastor żartował, że jest od Krakowa uzależniony, a jego podróż ma częściowo sentymentalny charakter. Podczas pobytu w naszym mieście pastor spotkał się szeregiem osób, z którymi ściśle współpracował przez lata swojej działalności: Zastępcą Prezydenta Bogusławem Kośmiderem, byłym Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa  dr inż. Pawłem Pytko, byłym Prezydentem Miasta Krakowa Józefem Lassotą, księdzem Andrzejem Augustyńskim ze Stowarzyszenia Siemacha, dyrektorem Centrum Kultury Żydowskiej Joachimem Russkiem oraz proboszczem kościoła Arka Pana w Nowej Hucie. Pastor swego czasu brał udział w święceniach tej świątyni, symbolizującej – także na płaszczyźnie architektonicznej - walkę o wolność.  Ważna dla Friedricha Magiriusa jest także Kaplica Pojednania, w której odbywały się nabożeństwa ekumeniczne.  

17 listopada pastor Magirius wygłosił przemówienie podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Akcentował w nim znaczenie obalenia reżimu komunistycznego w 1989 roku i odważny zryw obywatelski Polaków. W tym trudnym czasie pastor co tydzień, w poniedziałki, inicjował przy kościele św. Mikołaja w Lipsku modlitwy w intencji Pokoju.  Pokojowe demonstracje mieszkańców Lipska w październiku 1989 r. - zwane „demonstracjami poniedziałkowymi” - rozpoczęły w dawnej NRD pokojową rewolucję. Dwadzieścia lat temu tysiące mieszkańców tego wschodnioniemieckiego miasta manifestowało żądając wolności i demokracji. Ten powszechny zryw ludzi, którzy upomnieli się o swoje prawa, odegrał kluczową rolę w obaleniu żelaznej kurtyny - przyczynił się do upadku Muru Berlińskiego oraz późniejszego zjednoczenia Niemiec.  

Podczas swojego przemówienia pastor Magirius mówił, jak demokracja, wolność, współpraca partnerska miast, a także wspólne wartości -  zaufanie, nadzieja, cierpliwość i życzliwość - są ważne dla dobrobytu i pokoju w Europie. Jego marzeniem jest, aby rozpoczęte dzieło pojednania było kontynuowane przez polską i niemiecką młodzież. Aby kolejne generacje obywateli Europy pielęgnowały przyjaźń, dobro i wzajemny szacunek.  


Pastor Friedrich Magirius (ur. w 1930 r.) był przed rokiem 1989 aktywnym działaczem opozycji demokratycznej w byłej NRD. W tym czasie nawiązał on liczne kontakty ze środowiskami opozycyjnymi w Polsce, w tym przede wszystkim z kręgami kościelnymi. Przez wiele lat był superindententem kościoła ewangelickiego w Lipsku, a kościół św. Mikołaja, w którym prowadził pracę duszpasterską, stał się znanym ośrodkiem pokojowego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. W pierwszych latach po zmianie systemu politycznego w Niemczech wschodnich pastor Magirius był przewodniczącym Rady Miasta Lipska, a następnie - przez kolejnych kilka lat - radnym miasta Lipska. Friedrich Magirius utrzymywał żywe kontakty z polskimi przyjaciółmi i zabiegał o wznowienie kontaktów partnerskich Krakowa i Lipska. Wielokrotnie odwiedzał Kraków, gdzie spotykał się z partnerami, omawiając projekty w ramach współpracy obu miast.

011jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
022jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
099jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
1111jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
1313jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
1515jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
1717jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
2020jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
2121jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
2222jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
2424jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
2626jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
W. Majka
011jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
022jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
099jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
1111jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
1313jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
1515jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
1717jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
2020jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
2121jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
2222jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
2424jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
2626jpg.jpg-Pastor Magirius_copy
pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-11-17
Data aktualizacji: 2021-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź