Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Europa Nostra w Krakowie

16 listopada 2021 roku Prezydent Krakowa spotkał się ze Snešką Quaedvlieg-Mihailović, Sekretarz Generalną Europa Nostra.

Wizyta Sekretarz Generalnej Europa Nostra u Prezydenta Krakowa. Uczestnicy spotkania w gabinecie prezydenta.
Fot. W. Majka - Urzad Miasta Krakowa

Spotkanie, w którym uczestniczył profesor Jacek Purchla oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury Robert Piaskowski dotyczyło propozycji ulokowania w Krakowie przedstawicielstwa Europa Nostra na Europę Środkową.  Prezydent Jacek Majchrowski przyjął propozycję z dużym zadowoleniem i zadeklarował wsparcie dla tej inicjatywy.

Znaczenie Krakowa na europejskiej mapie dziedzictwa kulturowego jest bezsprzeczne. Otwarcie regionalnego przedstawicielstwa tak silnej, prestiżowej i skutecznej organizacji jaką jest Europa Nostra, będzie nie tylko potwierdzeniem rangi miasta, ale i szansą na jego oddziaływanie i rozwijanie współpracy w zakresie dziedzictwa, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy organizacjami społecznymi tej części Europy. W rozmowie z Prezydentem Krakowa Sneška Quaedvlieg-Mihailović podkreślała siłę miast i ich liderów oraz rolę, jaką mają do odegrania na rzecz wspólnoty europejskiej i wyzwań, przed którymi stoją. Szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości politycznej współpraca międzynarodowa będzie skuteczna tylko w oparciu o zaangażowanie miast i organizacji społecznych w nich działających.  Projekty w zakresie kultury i dziedzictwa są najlepszymi narzędziami służącymi podniesieniu wiedzy i świadomości obywateli oraz zaangażowania ich w działania na rzecz m.in. ochrony klimatu.

Przedstawicielstwo Europa Nostra ma mieć siedzibę w budynku Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, które jest najstarszym – od 1991 roku -  członkiem Europa Nostra w tej części Europy. Już w roku 1994 zorganizowano pierwszy doroczny Kongres Europa Nostra w Europie Środkowo-Wschodniej, który odbył się w Krakowie. W 2022 roku Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa obchodzi jubileusz 125-lecia istnienia. Otwarcie filii Europa Nostra będzie znakomitym zwieńczeniem obchodów tego szacownego stowarzyszenia.

Europa Nostra to europejska federacja stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy, założona w Paryżu w 1963 roku. Skupia ponad 250 organizacji członkowskich – stowarzyszeń ochrony dziedzictwa kulturowego i fundacji z ponad 5 milionami osób, 150 stowarzyszeń współpracujących (organizacji pozarządowych, organów i instytucji rządowych, władz lokalnych i korporacji), a także 1500 członków indywidualnych, którzy bezpośrednio wspierają misję Europa Nostra. Organizacja działa w ponad 40 państwach.

Siedzibą sekretariatu organizacji jest Haga. Prezydentem wykonawczym jest profesor Hermann Parzinger (prezes Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego), a wiceprezydentem – profesor Jacek Purchla. Władze Europa Nostra ściśle współpracują z Unią Europejską, Radą Europy i UNESCO. W 2010 roku Europa Nostra otworzyła w Brukseli biuro łącznikowe, którego zadaniem jest koordynacja lobbingu w instytucjach Unii Europejskiej  i innych organów europejskich oraz międzynarodowych z siedzibą w Brukseli, Strasburgu i Paryżu na rzecz szeroko rozumianych projektów z zakresu kultury i dziedzictwa, obejmujących dziś różnorodne obszary problematyczne. W 2011 roku podczas organizowanego przez Europa Nostra Europejskiego Kongresu Dziedzictwa Kulturowego w Amsterdamie, wraz z 27 innymi europejskimi oraz międzynarodowymi sieciami i organizacjami działającymi na polu dziedzictwa kulturowego, utworzono European Heritage Alliance - sojusz na rzecz europejskiego dziedzictwa.

Ważne projekty Europa Nostra to „Nagroda Europa Nostra” - najbardziej prestiżowe europejskie wyróżnienie przyznawane corocznie w dziedzinach związanych z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego oraz Program „7 najbardziej zagrożonych” (wspólnie z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Instytutem EBI) – w celu identyfikacji zagrożonych zabytków i obiektów w Europie oraz mobilizacji partnerów publicznych i prywatnych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim dla zapewnienia przyszłości tym miejscom.

011jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
022jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
033jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
044jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
055jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
066jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
088jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
099jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
1010jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
1313jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
1212jpg.jpg-Europa Nostra
W. Majka
011jpg.jpg-Europa Nostra
022jpg.jpg-Europa Nostra
033jpg.jpg-Europa Nostra
044jpg.jpg-Europa Nostra
055jpg.jpg-Europa Nostra
066jpg.jpg-Europa Nostra
088jpg.jpg-Europa Nostra
099jpg.jpg-Europa Nostra
1010jpg.jpg-Europa Nostra
1313jpg.jpg-Europa Nostra
1212jpg.jpg-Europa Nostra
pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-11-17
Data aktualizacji: 2021-11-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź