Wizyta deputowanych do Niemieckiego Bundestagu

W czwartek, 24 września Prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu wizytę złożyli niemieccy deputowani z partii Sojusz 90/Zieloni: Ulle Schauws oraz Sven Lehmann. W spotkaniu uczestniczył również Jerzy Szczęsny, doradca frakcji Sojusz 90/Zieloni ds. polityki antydyskryminacyjnej i społecznej, Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß oraz Nina Gabryś, przewodnicząca krakowskiej Rady ds. Równego Traktowania, Radna Miasta Krakowa.

Wizyta deputowanych do Niemieckiego Bundestagu
Fot. W. Majka - UMK

Wizyta deputowanych Bundestagu związana jest z tworzeniem przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego w Polsce stref wolnych od LGBT, naruszających zasady legalizmu, praworządności i zakazu dyskryminacji. Niemieccy politycy, znając jednoznacznie krytyczne stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa w tej sprawie, wyrażone m.in. w apelu do mieszkańców, jak również w liście do burmistrzów miast partnerskich, dotyczące równości wszystkich mieszkanek i mieszkańców Krakowa, w tym osób LGBT, chcieli zapoznać się z prowadzoną przez Miasto Kraków polityką otwartości i tolerancji, jak również z podejmowanymi przez miasto konkretnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie nienawiści i dyskryminacji jakichkolwiek grup społecznych. Choć głównym tematem spotkania była w szczególności polityka miasta wobec społeczności LGBT w Krakowie, zarówno Prezydent Miasta jak i Radna Nina Gabryś podkreślali, że utworzona 17 maja 2019 r. Rada ds. Równego Traktowania ma znacznie szerszy zakres kompetencji mających przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na przynależność do jakiejkolwiek z grup mniejszościowych. Kierując się wartościami takimi jak: równość, wolność, solidarność, szacunek  i otwartość  Rada stoi na straży tego, aby wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, bez względu na swój wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną, czuli się w naszym mieście chciani, akceptowani, wolni i równi w swoich prawach.         

Miłym akcentem wprowadzającym do tematu rozmów była ozdobna ikebana w kolorach tęczy, która po spotkaniu i wpisaniu się do księgi pamiątkowej miasta, została uwieczniona na zdjęciach niemieckich parlamentarzystów.

Bezpośrednio po spotkaniu z Prezydentem Majchrowskim delegacja odbyła spotkanie eksperckie z udziałem Niny Gabryś, Przewodniczącej Rady ds. Równego Traktowania i Radnej Miasta Krakowa, Bogdana Dąsala, Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Elżbiety Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Wiceprzewodniczącej Rady ds. Równego Traktowania oraz Artura Maciejewskiego, Członka Zarządu Fundacji Równość.org.pl.

Zobacz zdjęcia ze spotkania w OTOFoto Kronice Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie