Krakowska uroczystość z okazji przekazania prezydencji w Radzie UE

W piątek, 20 stycznia Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wziął udział w organizowanej przez Konsula Generalnego Republiki Słowacji Ivana Škorupę i Konsul Honorową Republiki Malty Agnieszkę Kamińską uroczystości z okazji zakończenia prezydencji słowackiej i rozpoczęcia Prezydencji Malty w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Pałacu Krzysztofory.

Krakowska uroczystość z okazji przekazania prezydencji w Radzie UE
Fot. Wiesław Majka/UMK

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz rządowych, regionalnych oraz samorządowych z Krakowa i Małopolski. Przybył także Kardynał Stanisław Dziwisz. Licznie zgromadzeni byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.  W swoich wystąpieniach Konsul Słowacji, Konsul Honorowa Malty i Ambasador Malty J.E. Natasha Meli Daudey podkreślali sukcesy prezydencji naszych sąsiadów i nakreślali wyzwania jakim sprostać musi Malta wskazując jednocześnie potencjał tego niewielkiego lecz ważnego dla Europy kraju.

Formalne zakończenie prezydencji Republiki Słowackiej w Radzie Unii Europejskiej nastąpiło 31 grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. stery w Unii Europejskiej przejęła Malta. Śródziemnomorska wyspa będzie sprawować prezydencję w Radzie UE po raz pierwszy. Ogłoszone przez władze Malty priorytety działań obejmują 6 obszarów: wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i zatrudnienie; konkurencyjność; ochrona obywateli; jedność energetyczna w UE; poprawa klimatu; bezpieczeństwo, sprawiedliwość i wolność.

powitanie Prezydenta Krakowa z gospodarzami uroczystości

Pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie