Cultural Exchange. Studenci z Sankt Petersburga i Stambułu w Krakowie

We wtorek, 13 stycznia 2015 r., w towarzystwie swoich krakowskich kolegów magistrat odwiedzili studenci uczelni technicznych z Turcji i Rosji – uczestnicy Wymiany Kulturowej Kraków – Stambuł – Sankt Petersburg organizowanej przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków. Z młodzieżą spotkał się Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji.

Cultural Exchange. Studenci z Sankt Petersburga i Stambułu w Krakowie
Fot. Kraków Otwarty Na Świat

Działające przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków jest jedną z 96 grup lokalnych BEST (Board of European Students of Technology) w całej Europie (http://www.best.krakow.pl). „Cultural Exchange" to jeden z wewnętrznych projektów BEST AGH, który ma na celu integrację, wymianę doświadczeń, poznanie innych kultur i tradycji oraz zwiedzenie innych miast i poznanie ich historii.

Tegoroczna wymiana jest trójstronna. Uczestniczą w niej studenci AGH w Krakowie (10 osób), Uniwersytetu Technicznego w Stambule (Istanbul Teknik Üniversitesi – 10 osób) oraz Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w Sankt Petersburgu (Санкт-Петербурский Государственный Политехнический Уневерситет – 9 osób). Kraków jest gospodarzem pierwszej spośród 3 części projektu, która odbywa się od 12 do 18 stycznia 2015 r.

Program wymiany jest bardzo różnorodny. Obejmuje on między innymi zwiedzanie Krakowa, wizytę w Kopalni Soli w Wieliczce, aktywności ruchowe, szkolenia, warsztaty, konkursy oraz wspólne przyjęcia z krakowskim środowiskiem studentów zagranicznych (tzw. „erasmusów").

13 stycznia studenci odwiedzili krakowski magistrat, gdzie podczas spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Tadeuszem Matuszem zapoznali się pokrótce z historią Krakowa i strukturą jego samorządu. Zwiedzili również Salę Obrad Rady Miasta Krakowa i reprezentacyjne pomieszczenia Pałacu Wielopolskich.

Kolejne części Wymiany Kulturowej odbędą się w Stambule (lato 2015) oraz Sankt Petersburgu (jesień 2015).

pokaż metkę
Osoba publikująca: JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie