Otwarty na świat Kraków prezentował się w St. Petersburgu

30 listopada 2016 r. przedstawiciele Krakowa wzięli udział w IV Międzynarodowym Kongresie „St. Petersburg i Świat Słowiański” – dorocznym przedsięwzięciu „północnej stolicy” Rosji nakierowanym na zacieśnianie więzi partnerskich i rozwój współpracy miast i regionów z krajów Europy Wschodniej i Półwyspu Bałkańskiego.

Otwarty na świat Kraków prezentował się w St. Petersburgu
Fot. materiały prasowe

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu były technologie informacyjne postrzegane jako dziedzina nauki i gospodarki, a także potencjał rozwojowy poszczególnych sfer życia miasta. Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele 15 miast i regionów z 8 słowiańskich krajów, a także goście honorowi, jak np. Dyrektor Fundacji Forum Kultur Słowiańskich dr Andreja Rihter. Pośród zagranicznych uczestników Kongresu znaleźli się przedstawiciele miejskich i regionalnych administracji, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw z sektora IT z Bułgarii (Sofia, Chaskowo, Płowdiw, Obwód Stara Zagora), Bośni i Hercegowiny (Republika Serbska), Serbii (Kragujevac, Kruševac, Vranje), Słowacji (Koszyce), Słowenii (Maribor), Chorwacji (Zagrzeb, Obwód Varaždin) oraz Polski (Kraków, Gdańsk).

29 listopada uczestnicy Kongresu odwiedzili uczelnie wyższe St. Petersburga kształcące specjalistów z sektora IT i zapoznali się z pracą miejskich jednostek wykorzystujących nowoczesne technologie – np. odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Miejskim Centrum Monitoringu. Z kolei 30 listopada w Smolnym – siedzibie władz St. Petersburga – odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Rola technologii informacyjnych dla rozwoju współczesnych miast”, podczas której uczestnicy przedsięwzięcia mogli zaprezentować osiągnięcia poszczególnych miast i wymienić się dobrymi praktykami. Podsumowania konferencji dokonał Gubernator St. Petersburga Giorgij Połtawczenko, który podziękował zagranicznym gościom za udział w wydarzeniu i merytoryczny wkład w rozwój współpracy regionalnej.

Kraków przedstawił na konferencji dwie prezentacje: na temat Strategii Rozwoju Miasta ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów Smart City oraz na temat miejskich portali internetowych, ze szczególnym akcentem na promocję współpracy międzynarodowej na stronie wortalu Kraków Otwarty na Świat.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie