12. Konferencja Regionalna OWHC w Bańskiej Szczawnicy

W dniach 28-31 maja 2018 r. w Bańskiej Szczawnicy odbyła się kolejna – już 12. Konferencja Regionalna Miast Europy Wschodniej i Środkowej OWHC. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Kutnej Hory, Bańskiej Szczawnicy, Splitu, Zamościa, Warszawy, Icherisheher (Baku), Budapesztu, Wiednia, Krakowa, Rodos, Rygi, Wieliczki (Zamek Żupny), Spiskiego Podgrodzia, Wilna i Czeskiego Krumlova oraz Sekretarz Generalny OWHC Denis Ricard. 

12. Konferencja Regionalna OWHC w Bańskiej Szczawnicy
Fot. OWHC

W programie konferencji było otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów nadesłanych na międzynarodowy konkurs: „Światowe Dziedzictwo – Młodzieńcza Wizja 2018”. Praca krakowskiej uczennicy Zofii Reizer ze Szkoły Podstawowej  nr 29 zajęła II miejsce w kategorii 10-12 lat. Program sesji był wypełniony prezentacjami miast nt. zagadnień dotyczących turystyki w ich miastach historycznych, zaangażowaniu mieszkańców w obsługę turystów i roli oraz postrzegania UNESCO przez mieszkańców miast. Burmistrz Bańskiej Szczawnicy Nadeždą Babiakovą oraz prezydenci Czeskiego Krumlova, Splitu i przedstawiciele innych miast zwracali uwagę na to, że ochrona obszarów i obiektów historycznych wpisanych na listę UNESCO jest dużym wyzwaniem dla zarządzających miastami, a nowoczesny rozwój miast, w oparciu o dialog z mieszkańcami wymaga nowych narzędzi (regulacji usług turystycznych, w starych centrach miast; angażowania mieszkańców w budowanie autentyzmu miejsca i tożsamości opartej na lokalnych narracjach). Równocześnie zwrócono uwagę na problem postrzegania UNESCO przez mieszkańców mniejszych, biedniejszych miast, w których, regulacje dotyczące ochrony obiektów historycznych, generujące koszty i ograniczenia, są często także przeszkodą dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości.  Przedstawiciel Krakowa zaprezentował program ogólny i ramy organizacyjne Kongresu OWHC w 2019, który odbędzie się w naszym mieście w dniach 2-5 czerwca 2019 r.  Sekretarz Generalny OWHC zademonstrował nową interaktywną stronę  Organizacji – projekt 32 MARS.  Koordynator Regionalny Ákos Capdebo przedstawił działania miast sekretariatu i możliwości ich dofinansowania ze środków OWHC. Ta prezentacja była uzupełniona przez realizatorów poszczególnych projektów: Katalin Kiss – opowiedziała o „Podręczniku nt. wprowadzania tematyki dziedzictwa w szkołach podstawowych”; Henrieta  Godova –  o projekcie dla szkół podstawowych z udziałem Krakowa, Budapesztu, Bańskiej Szczawnicy i Kutnej Hory; Agata  Mierzyńska – nt. projektu dla szkół średnich z udziałem Krakowa, Budapesztu, Rygi, Wiednia i Bańskiej Szczawnicy, realizowanego w czerwcu 2018 r., a Jurate Raugaliene nt. zrealizowanej przez Wilno wirtualnej platformy internetowej Sekretariatu Regionalnego z informacjami nt. miast Sekretariatu, przykładami studialnymi i dobrymi praktykami: https://owhc-ceer.org

Konferencja tradycyjnie zakończyła się przyjęciem: „SECOND BANSKÁ ŠTIAVNICA DOCUMENT” , w którym uczestnicy potwierdzili wolę dalszej współpracy na zasadach proponowanych przez OWHC.

pokaż metkę
Osoba publikująca: IZABELA HAUPT
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Zobacz także
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie